Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete

Ügyfélszolgálat:
1055 Budapest,
Falk Miksa u. 30. fsz. 21.kapucsengő

Postacímünk:
1363 Budapest, Pf. 45.

MAOE Titkársága:
Telefon: 06-1/311-2479

Egyesületünk az adó- és jogi tanácsadást, tagjaink részére 2011. július hónaptól térítés ellenében (5000 Ft+Áfa/30perc) tudja biztosítani. Időpont egyeztetés és bejelentkezés a MAOE Titkárságán. Részletes elérhetőség

Alkotóházak

Tisztelt Tagunk!

Szíves tájékoztatására közöljük, hogy a Magyar Alkotóművészeti Közalapítványt a Kormány megszüntette, s vagyonának – így például az alkotóházak – működtetését a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft-re (a továbbiakban: MANK) bízta.

A MANK ügyvezetője, Hornyák Tibor úr megkereste Egyesületünket, s együttműködést ajánlott. A megállapodást megkötöttük (1.sz. mellékletként csatoljuk), melynek lényege, hogy átadjuk azon tagjaink adatait, akik ehhez hozzájárulnak, s így ők a MANK által kidolgozott Magyar Mecénás Program keretében a Művészeti Szolgáltatások Szabályzata szerinti, kedvezményes szolgáltatásokban részesülhetnek, így például az alkotóházi beutalások esetében - a MANK által jelentősen megemelt térítési díj – 40%-át kell csak fizetniük. A Szabályzatot 2.sz. mellékletként csatoljuk, ebből megismerhető a MANK tervezett működése.

A MANK az általunk átadandó személyes adatokat az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (3.sz. melléklet) szerint vállalja kezelni.

Amennyiben Ön élni kíván a kedvezményekkel, úgy kérjük, járuljon hozzá, hogy az általunk nyilvántartott adatait a MANK-nak átadjuk. A hozzájárulás (amely tartalmazza az átadandó adatokat) a 4. sz. melléklet kinyomtatásával, aláírásával és postafiók címünkre: 1406 Budapest, Pf.:26. történő visszaküldésével történhet.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben MAOE tagdíjtartozása van, nem áll módunkban az adatait továbbítani (szolgáltatást nyújtani Önnek), így kérjük, hogy tagdíjhátralékát jelentkezésével egyidejűleg rendezni szíveskedjék.


Üdvözlettel:

Aknay János
elnök

1. számú melléklet

2. számú melléklet

3. számú melléklet 

4.számú melléklet