Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Hírek

A MAOE tagsághoz szükséges tájékoztató

       A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének az a büntetlen magyar állampolgár lehet tagja, aki hivatásszerűen folytat színvonalas alkotó tevékenységet. Indokolt esetben tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár is tagságot nyerhet.
A tagság alsó korhatára 22 év.

Az egyes szakterületek saját szakmájuk számára speciális tagfelvételi követelményeket állapítanak meg, így:

Képző- és Iparművészeti Tagozat esetében:
Az egyesületi tagsághoz érkező kérelmeket egész évben folyamatosan várjuk, tárgyév szeptember 15-ig, melyhez a nyomtatványok linkben megtalálható ”Jelentkezési lap” és mellékletei (részletes szakmai önéletrajz, 2 db szakmai ajánló, felvételi kérvény) szükségesek.
Tagfelvétel minden évben egy alkalommal van általában ősz folyamán.

A Magyar Képzőművészeti Főiskolán és a Magyar Iparművészeti Főiskolán diplomát szerzettek a főiskola rektorának ajánlására és amennyiben ezt önmaguk is kérik, tagságot nyerhetnek. A két magyar főiskolával azonos képzést nyújtó külföldi intézet honosított diplomájával rendelkező személy – kérelmére – tagságot nyerhet. Más intézményekben diplomázott és diplomával nem rendelkező alkotók csak a Tagfelvételi Bizottságok döntése által válhatnak taggá.

Fotóművészeti Tagozat esetében:
Az egyesületi tagsághoz érkező kérelmeket egész évben folyamatosan várjuk, melyhez a nyomtatványok linkben megtalálható ”Jelentkezési lap” és mellékletei (részletes szakmai önéletrajz, 2 db szakmai ajánló, felvételi kérvény) szükségesek.
Megfelelő számú jelentkező esetében a tagozat általában 2 alkalommal tavasszal és ősz folyamán folytat le tagfelvételt (az aktuális beadási határidőpontokat honlapunkon közöljük).

Irodalmi Tagozat esetében:
A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Irodalmi Tagozatának tagjai lehetnek azok az írók, költők, drámaírók, szépirodalmi fordítók és kritikusok (továbbiakban írók), aki hivatásszerűen színvonalas alkotó tevékenységet folytatnak.
Az az író, aki az Egyesület tagja kíván lenni, tagfelvételi kérelmet nyújt be az Egyesülethez amelyhez részletes, az irodalmi munkásság adatait tartalmazó önéletrajzot kell mellékelnie.
Általános követelményei:
-    prózaíróknál és költőknél legalább két önálló kötet megjelenése,
-    drámaíróknál egy-két teljes estét betöltő mű bemutatója,
-    szépirodalmi fordítóknál több, önálló, színvonalas irodalmi mű lefordítása,
-    kritikusoknál a folyamatos publikálás.

Tagfelvétel minden évben egy alkalommal van, a jelentkezéseket egész évben folyamatosan fogadjuk tárgyév szeptember 15-ig.

Zenei Tagozat esetében:
A felvételre jelentkezők felvételi kérőlapot töltenek ki és ehhez alkotó tevékenységüket és szakmai eredményeiket részletező önéletrajzot csatolnak.
Tagfelvétel minden évben egy alkalommal van, a jelentkezéseket egész évben folyamatosan fogadjuk tárgyév szeptember 15-ig.