Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete

Ügyfélszolgálat:
1055 Budapest,
Falk Miksa u. 30. fsz. 21.kapucsengő

Postacímünk:
1363 Budapest, Pf. 45.

MAOE Titkársága:
Telefon: 06-1/311-2479

Egyesületünk az adó- és jogi tanácsadást, tagjaink részére 2011. július hónaptól térítés ellenében (5000 Ft+Áfa/30perc) tudja biztosítani. Időpont egyeztetés és bejelentkezés a MAOE Titkárságán. Részletes elérhetőség

Közhasznúsági jelentések

MAOE 2001. évi Közhasznúsági jelentése

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2001.


A MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (közhasznú) EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE:

A. / ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 108.296 EFT.

MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE


(MAOE)
2001. évi Közhasznúsági jelentése

(Készült az 1997. évi CLVI törvény alapján)

2001. december 31.


………………………


Budapest, 2002. április 15.

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK 2
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2001. 3
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 2001 4
3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSA 2001 4
ESZKÖZÖKRŐL RÖVIDEN 5
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 2001. 6
5. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI 2001. 6
6. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMOLÓJA 7


1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2001.


A MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (közhasznú) EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE:

A. / ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 108.296 EFT.

1./ Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 70.500 EFT.
2./ Pályázati úton elnyert támogatás 28.471 EFT.
3./ Tagdíjból származó bevétel 4.638 EFT.
4./ Bevétel SZJA 1%-ából 318 EFT.
5./ Egyéb bevétel 4.369 EFT.

B./ VÁLLALKOZÁSI BEVÉTEL -

C./ ÖSSZES BEVÉTEL 108.296 EFT

D./ KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI 109.767 EFT.

E./ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI -

F./ ÖSSZES KÖLTSÉG 109.767 EFT.

G./ ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -1.471 EFT.

H./ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG -

I./ TÁRGY ÉVI TŐKEVÁLTOZÁS -1.471 EFT.


Tájékoztató adatok:

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI:

1./ ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 52.753 EFT.
2./ SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 53.154 EFT.
3./ ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 1.211 EFT.
4./ EGYÉB RÁFORDÍTÁS 2.649 EFT.

SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS 23.041 EFT.
Ebből pályázati úton nyújtott alkotói támogatások 23.041 EFT.


2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 2001


Az Egyesület 2001. Évben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától 4.000 EFT., az Országgyűléstől 230 EFT. költségvetési támogatást kapott pályázati úton a működési költségek fedezetére.
Közhasznú tevékenységre – művészeti tevékenység támogatására – a Nemzeti Kulturális alapprogram 9.972 EFT. pályázati költségvetési forrást biztosított.

3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSA 2001

D./ FORRÁSOK (passzívák) -887 EFT.

I. Induló tőke/ jegyzett tőke 200 EFT.
II. Tőke változás (tartalma változott) 384 EFT.
V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből -1.471 EFT.

E./ CÉLTARTALÉK -

F./ KÖTELEZETTSÉGEK


I. Hosszú lejáratú kötelezettség -
II. Rövid lejáratú kötelezettség 6.535 EFT.

Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése:

Szállítói tartozás: 1.211 EFT.
Adó kötelezettség: 1.576 EFT.
Társadalombiztosítási,
Nyugdíjpénztári stb. 1.111 EFT.
Ötvös katalógus: 126 EFT.
Pályázatok: 2.511 EFT.
Részletezve:
NKA 2.469 EFT.
Hungart segély 682 EFT.
Egyéni pályázók -640 EFT.

A mérleg és beszámoló készítés időpontjáig a szállítói és az állami költségvetés felé 2001.12.31.-én fennálló kötelezettség kiegyenlítésre került.

G./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 5.007 EFT.

FORRÁSOK ÖSSZESEN 10.655 EFT.

ESZKÖZÖKRŐL RÖVIDEN

A./ BEFEKTETT ESZKÖZÖK 1.247 EFT.

Ebből: szellemi termékek nettó értéken: 445 EFT.
tárgyi eszközök nettó értéken: 389 EFT.
befektetett eszközök: 413 EFT.

B./ FORGÓESZKÖZÖK 9.379 EFT.

Ebből:
pénzeszközök: 8.660 EFT.
követelések: 719 EFT.
Ebből:
bér előleg: 104 EFT.
kölcsönök: 615 EFT.

C./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 29 EFT.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: 10.655 EFT.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 2001.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete részére a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány működési költségekre 44.000 EFT, műalkotás megismertetésre 3.000 EFT., alkotói tevékenységek támogatására és díjazására 12.500 EFT.-ot, segélyezési feladatokra pedig 11.000 EFT.-ot juttatott a művészeknek.

Az Egyesület kezelésében –felelősség vállalása mellett-- bonyolította tagjai és művészeti csoportok pályázati támogatásainak folyósítását és elszámolását.

Az Egyesület bonyolította a HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület összesen 3.200 EFT. összegű támogatásának folyósítását.

A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatokból 88.970 EFT. összegű támogatást hagytak jóvá, az alábbiak szerint:


Vigadó és Duna Galéria kiállításai 2.500 EFT áthúzódó: 1.464 EFT
Fotó tagozat 700 EFT
Iparművész tagozat 2.850 EFT áthúzódó: 999 EFT
Belső építészek pályázata 1.000 EFT
Kecskeméti Művésztelep 3.500 EFT áthúzódó: 6 EFT
NKA díjak 1.000 EFT
Velencei Biennálé 890 EFT

Egyéni és csoportos pályázatok 76.530 EFT

5. A TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI 2001.


A tagozatok vezetőségeinek és segélyezési bizottságainak tagjai, (a zenei tagozat kivételével) az elnökség és a felügyelő bizottság tagjai (84 fő) havi térítést kaptak.
A választmány tagjai rendszeres költségtérítésben nem részesültek, a vidéki tagok részére estenként megtérítették az utazási költségeket.
A költségtérítések járulékaikkal együtt 8.485 EFt.

6. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMO-LÓJA

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 1992 évben alakult, több művészeti ág alkotóiból (képző- és iparművészek, irodalmárok, zeneművészek, fotóművészek) szerveződött országos szakmai szervezet.
Tagjai azok a művészek, akik megalakulásának időpontjában tagjai voltak a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának, illetve az alakulás óta megfeleltek a tagfelvételi követelményeknek.
Az Egyesület 6.493 tagjának biztosítja érdekvédelmét, alkotótevékenységük jogvédelmét, hozzájárul szociális biztonságukhoz és alkotó munkájuknak sokirányú támogatásához.
Az Egyesület feladata, hogy céljainak megfelelően biztosítsa tagjainak érdekvédelmét minden olyan fórumon, amelyen alkotótevékenységükkel, illetve gazdasági és szociális érdekeikkel kapcsolatban meghatározó döntés történik.
Az Egyesület – az illetékes segélyezési bizottságok határozataival- közhasznú tevékenysége keretében folyósította a rászorult művészek részére a segélyeket.
A Tagok alkotó munkájának sok irányú támogatási tevékenységeként bonyolította a különböző pályázati támogatások folyósítását.
Közreműködött a művészeti díjak odaítélésében, egyéni és csoportos kiállítások rendezésében és hozzájárulást igyekezett biztosítani részben pályázati forrásokból.


Készítette: Deákné Sztukits Anikó
Tax-Soft I. Bt.