Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete

Ügyfélszolgálat:
1055 Budapest,
Falk Miksa u. 30. fsz. 21.kapucsengő

Postacímünk:
1363 Budapest, Pf. 45.

MAOE Titkársága:
Telefon: 06-1/311-2479

Egyesületünk az adó- és jogi tanácsadást, tagjaink részére 2011. július hónaptól térítés ellenében (5000 Ft+Áfa/30perc) tudja biztosítani. Időpont egyeztetés és bejelentkezés a MAOE Titkárságán. Részletes elérhetőség

Közhasznúsági jelentések

MAOE 2002. évi Közhasznúsági jelentése

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2002.


A MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (közhasznú) EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE:

A. / ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 113.436 EFT.

MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE


(MAOE) 2002. évi Közhasznúsági jelentése

(Készült az 1997. évi CLVI törvény alapján)

2002. december 31.

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2002.


A MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (közhasznú) EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE:

A. / ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 113.436 EFT.

1./ Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 78.000 EFT.
2./ Pályázati úton elnyert támogatás 20.040 EFT.
3./ Tagdíjból származó bevétel 12.886 EFT.
4./ Bevétel SZJA 1%-ából 322 EFT.
5./ Egyéb bevétel 2.188 EFT.

B./ VÁLLALKOZÁSI BEVÉTEL -

C./ ÖSSZES BEVÉTEL 113.436 EFT

D./ KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI 110.003 EFT.

E./ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI -

F./ ÖSSZES KÖLTSÉG 110.003 EFT.

G./ KÖZHASZNÚ EREDMÉNY 3.433 EFT.

H./ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG -

I./ TÁRGY ÉVI TŐKEVÁLTOZÁS 3.433 EFT.


Tájékoztató adatok:

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI:

1./ ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 49.662 EFT.
2./ SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 57.333 EFT.
3./ ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 726 EFT.
4./ EGYÉB RÁFORDÍTÁS 2.282 EFT.

SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS 82.991 EFT.
Ebből korm.rendelet szerint kötelezettségként elszámolt 62.951 EFT.
ill.átadott támogatás

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 2002


Az Egyesület 2002. Évben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától 3.570 EFT. költségvetési támogatást kapott pályázati úton a működési költségek fedezetére.

NKÖM közhasznú tevékenységre további 1.900 EFT. támogatást biztosított.

Közhasznú tevékenységre – művészeti tevékenység támogatására – a Nemzeti Kulturális alapprogram 12.520 EFT. pályázati költségvetési forrást biztosított.


3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSA 2002

D./ FORRÁSOK (passzívák)

SAJÁT TŐKE 2546 EFT.

I. Induló tőke/ jegyzett tőke 200 EFT.
II. Tőke változás -1087 EFT.
V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből 3433 EFT.

E./ CÉLTARTALÉK -

F./ KÖTELEZETTSÉGEK


I. Hosszú lejáratú kötelezettség -
II. Rövid lejáratú kötelezettség 13.963 EFT.

Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése:

Szállítói tartozás: 1.423 EFT.
Adó kötelezettség: 1.006 EFT.
Társadalombiztosítási,
Nyugdíjpénztári, személyi kifizetések stb. 1.524 EFT.

Pályázatok: 10.010 EFT.
Részletezve:
NKA-MAOE pályázat 7.310 EFT.
Hungart és egyéb közületi 1.900 EFT.
Egyéni pályázók 800 EFT.

A mérleg és beszámoló készítés időpontjáig a szállítói és az állami költségvetés felé 2002.12.31.-én fennálló kötelezettség kiegyenlítésre került.


G./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1.739 EFT.

FORRÁSOK ÖSSZESEN 18.248 EFT.

ESZKÖZÖKRŐL RÖVIDEN

A./ BEFEKTETT ESZKÖZÖK 1.818 EFT.

Ebből: szellemi termékek nettó értéken: 312 EFT.
tárgyi eszközök nettó értéken: 1.903 EFT.
befektetett eszközök: 413 EFT.

B./ FORGÓESZKÖZÖK 16.248 EFT.

Ebből:
pénzeszközök: 11.307 EFT.
követelések: 4.941 EFT.
.

C./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 182 EFT.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: 18.248 EFT.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 2002.


A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete részére a Magyar Alkotóművészek Közalapítvány működési költségekre 49.000 EFT, műalkotás megismertetésre 4.000 EFT., alkotói tevékenységek támogatására és díjazására 13.000 EFT.-ot, segélyezési feladatokra pedig 12.000 EFT.-ot – összesen 78.000 EFT.-ot-juttatott a művészeknek.

Az Egyesület kezelésében –felelősség vállalása mellett-- bonyolította tagjai és művészeti csoportok pályázati támogatásainak folyósítását és elszámolását.

Az Egyesület bonyolította a HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társaság pályázatainak összesen 750 EFT. összegű támogatásának folyósítását.


A Nemzeti Kulturális Alaphoz 2002.-ben benyújtott pályázatokból 72.991 EFT. összegű támogatást hagytak jóvá, az alábbiak szerint:

MAOE PÁLYÁZATOK:

Vigadó és Duna Galéria kiállításai 2.500 EFT áthúzódó: 1.464 EFT. 2001-ről
Fotó tagozat 800 EFT
Iparművész tagozat áthúzódó:999 EFT. 2001-ről
Belső építészek pályázata 500 EFT
Kecskeméti Művésztelep 1.020 EFT
NKA díjak 1.890 EFT áthúzódó 2003-ra 890 EFT.
Restaurátorok 800 EFT.
MAMÜ 400 EFT.
Iparművészek 500 EFT.
Műtárgyvásárlás 600 EFT.
Irodalmi díj 1.200 EFT.
Textilesek 1.000 EFT.
Erdély 500 EFT.
Iparművészek 350 EFT. áthúzódó: 2003-ra
Elméleti írók 1.000 EFT. áthúzódó: 2003-ra
Ötvös áthúzódó: 2003-ra 150 EFT.
2001-ről
Összesen: 13.060 EFT.

MAOE tagok és művészeti csoportok,
egyéni és csoportos pályázatai

MAOE kezelésében 59.931 EFT
Mindösszesen: 72.991 EFT

Ebből 2002. december 31. lezárt pályázatok: egyéni és csoportosból: 53.340 EFT.

MAOE pályázat: 10.670 EFT

A pályázatok száma 2002 évben 227 db volt.

5. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMO-LÓJA

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 1992 évben alakult, több művészeti ág alkotóiból (képző és –iparművészek, irodalmárok, zeneművészek, fotóművészek) szerveződött országos szakmai szervezet.
Tagjai azok a művészek, akik megalakulásának időpontjában tagjai voltak a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának, illetve az alakulás óta megfeleltek a tagfelvételi követelményeknek.
Az Egyesület 6.642 tagjának biztosítja érdekvédelmét, alkotótevékenységük jogvédelmét, hozzájárul szociális biztonságukhoz és alkotó munkájuknak sokirányú támogatásához.
Az Egyesület feladata, hogy céljainak megfelelően biztosítsa tagjainak érdekvédelmét minden olyan fórumon, amelyen alkotótevékenységükkel, illetve gazdasági és szociális érdekeikkel kapcsolatban meghatározó döntés történik.
Az Egyesület – az illetékes segélyezési bizottságok határozataival- közhasznú tevékenysége keretében folyósította a rászorult művészek részére a segélyeket.
A Tagok alkotó munkájának sok irányú támogatási tevékenységeként bonyolította a különböző pályázati támogatások folyósítását.
Közreműködött a művészeti díjak odaítélésében, egyéni és csoportos kiállítások rendezésében és hozzájárulást igyekezett biztosítani részben pályázati forrásokból.


Budapest, 2003. április 30.


Készítette: Deákné Sztukits Anikó
Tax-Soft I. Bt.