Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete

Ügyfélszolgálat:
1055 Budapest,
Falk Miksa u. 30. fsz. 21.kapucsengő

Postacímünk:
1363 Budapest, Pf. 45.

MAOE Titkársága:
Telefon: 06-1/311-2479

Egyesületünk az adó- és jogi tanácsadást, tagjaink részére 2011. július hónaptól térítés ellenében (5000 Ft+Áfa/30perc) tudja biztosítani. Időpont egyeztetés és bejelentkezés a MAOE Titkárságán. Részletes elérhetőség

Közhasznúsági jelentések

MAOE 2003. évi Közhasznúsági jelentése

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2003.


A MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (közhasznú) EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE:

A. / ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 193.036 EFT.

MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE


(MAOE)
2003. évi Közhasznúsági jelentése

(Készült az 1997. évi CLVI törvény alapján)


1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2003.


A MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (közhasznú) EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE:

A. / ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 193.036 EFT.

1./ Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 145.000 EFT.
2./ Pályázati úton elnyert támogatás 38.855 EFT.
3./ Tagdíjból származó bevétel 6.386 EFT.
4./ Bevétel SZJA 1%-ából 302 EFT.
5./ Egyéb bevétel 2.493 EFT.

B./ VÁLLALKOZÁSI BEVÉTEL 0

C./ ÖSSZES BEVÉTEL 193.036 EFT

D./ KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI 183.202 EFT.

E./ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI 0

F./ ÖSSZES KÖLTSÉG 183.202 EFT.

G./ KÖZHASZNÚ EREDMÉNY 9.834 EFT.

H./ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0

I./ TÁRGY ÉVI TŐKEVÁLTOZÁS 9.834 EFT.


Tájékoztató adatok:

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI:

1./ ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 75.897 EFT.
2./ SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 103.479 EFT.
3./ ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 2.328 EFT.
4./ EGYÉB RÁFORDÍTÁS 1.167 EFT.
5./ PÉNZÜGYI MŰV. RÁFORDÍTÁSA 331 EFT.

SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS 76.013 EFT.
Ebből korm. rendelet szerint kötelezettségként elszámolt 37.158 EFT.
ill.átadott támogatás

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 2003


Közhasznú tevékenységre – művészeti tevékenység támogatására – a Nemzeti Kulturális alapprogram 800 EFT. pályázati költségvetési forrást biztosított.

3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSA 2003

ESZKÖZÖK

A./ BEFEKTETT ESZKÖZÖK 7.752 EFT.

Ebből: szellemi termékek nettó értéken: 95 EFT.
tárgyi eszközök nettó értéken: 7.244 EFT.
befektetett eszközök: 413 EFT.

B./ FORGÓESZKÖZÖK 40.951 EFT.

Ebből:
pénzeszközök: 37.781 EFT.
követelések: 3.169 EFT.
.

C./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1.544 EFT.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: 50.246 EFT.

D./ FORRÁSOK (passzívák)

SAJÁT TŐKE 12.380 EFT.

I. Induló tőke/ jegyzett tőke 200 EFT.
II. Tőke változás 2.346 EFT.
V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből 9.834 EFT.

E./ CÉLTARTALÉK -

F./ KÖTELEZETTSÉGEK


I. Hosszú lejáratú kötelezettség 1.395 EFT.-
II. Rövid lejáratú kötelezettség 16.497 EFT.

Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése:

Szállítói tartozás: 4.510 EFT.
Adó kötelezettség: 1.396 EFT.
Társadalombiztosítási,
Nyugdíjpénztári, személyi kifizetések stb. 2.216 EFT.

Pályázatok: 8.375 EFT.
Részletezve:
NKA-MAOE pályázat 3.509 EFT.
NKÖM 500 EFT
Hungart és egyéb közületi 1.963 EFT.
Egyéni pályázók 2.403 EFT.

A mérleg és beszámoló készítés időpontjáig a szállítói és az állami költségvetés felé 2003.12.31.-én fennálló kötelezettség kiegyenlítésre került.


G./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 19.974 EFT.

FORRÁSOK ÖSSZESEN 50.246EFT.


4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 2003.


A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete részére a Magyar Alkotóművészek Közalapítvány működési költségekre 88.000 EFT-ot biztosított.
Műalkotás megismertetésre 7.200 EFT., alkotói tevékenységek támogatására és díjazására 28.300 EFT.-ot, segélyezési feladatokra pedig 21.500 EFT.-ot – összesen 57.000 EFT.-ot juttatott a művészeknek.
Ez mindösszesen 145.000 EFT.

Az Egyesület kezelésében –felelősség vállalása mellett-- bonyolította tagjai és művészeti csoportok pályázati támogatásainak folyósítását és elszámolását.

Az Egyesület bonyolította a HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társaság műalkotás megismertetésre juttatott 2.000 EFT. összegű támogatásának cél szerinti felhasználását is.

I. A Nemzeti Kulturális Alaphoz 2003.-ben benyújtott pályázatokból 75.197 EFT. összegű támogatást hagytak jóvá, az alábbiak szerint:


1./ MAOE PÁLYÁZATOK:

NKA Miniszteri 291 EFT.
Irodalom 300 EFT.
Fiatal festők 600 EFT.
Vigadó és Duna Galéria kiállításai 2.338 EFT.
Duna-Vigadó II.ütem 1.000EFT. áthúzódó: 529EFT.
PELSO 1.900 EFT.
Fotó tagozat 825 EFT.
Eppingen zászló 1.098 EFT. áthúzódó: 9EFT.
Ötvös 3.150 EFT.
Belső építészek pályázata 173 EFT.
Kecskeméti Művésztelep 600 EFT.
ERDÉLY 840EFT.
Velencei bienálé 700 EFT.
Lélek Útja 800 EFT.
Restaurátorok 886 EFT.
Textilkatalógus 300 EFT.
Diszlet-jelmez 382 EFT. áthúzódó: 122 EFT.
Ötvös 2.000 EFT.
Irodalmi díj 1.200 EFT.
Textilesek 1.000 EFT. áthúzódó: 1.000 EFT.
Iparművészek 350 EFT.
Elméleti írók 1.000 EFT.
Ötvös 150 EFT.
MAOE-dijak 890 EFT.
Kéz-Mű 550 EFT. áthúzódó: 193 EFT.
Ötvös 2.000 EFT. áthúzódó: 1.656 EFT.

Összesen: 25.323 EFT. ebből áthúzódó 3509 EFT.

2./ MAOE tagok és művészeti csoportok,
egyéni és csoportos pályázatai

MAOE kezelésében 49.874 EFT ebből 2.403 EFT áthúzódó


Ebből 2003. december 31. lezárt pályázatok: egyéni és csoportosból: 47.471 EFT.

Ebből MAOE pályázat: 10.767 EFT volt.


II./ NKÖM támogatás:
Kapott támogatás 800 EFT. volt, melyből 2004. évre áthúzódó 500 EFT.

III./ Egyéb pályázatok ( Önkormányzati , Hungart és cégek)

MAOE kezelésében 8.391 EFT. összegben
Lezárt pályázatok: 6.472 EFT.
Áthúzódó : 1.963 EFT.

A pályázatok száma 2003 évben 146 db volt.

5. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMO-LÓJA

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 1992 évben alakult, több művészeti ág alkotóiból (képző és –iparművészek, irodalmárok, zeneművészek, fotóművészek) szerveződött országos szakmai szervezet.
Tagjai azok a művészek, akik megalakulásának időpontjában tagjai voltak a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának, illetve az alakulás óta megfeleltek a tagfelvételi követelményeknek.
Az Egyesület 6.786 tagjának biztosítja érdekvédelmét, alkotótevékenységük jogvédelmét, hozzájárul szociális biztonságukhoz és alkotó munkájuknak sokirányú támogatásához.
Az Egyesület feladata, hogy céljainak megfelelően biztosítsa tagjainak érdekvédelmét minden olyan fórumon, amelyen alkotótevékenységükkel, illetve gazdasági és szociális érdekeikkel kapcsolatban meghatározó döntés történik.
Az Egyesület – az illetékes segélyezési bizottságok határozataival- közhasznú tevékenysége keretében folyósította a rászorult művészek részére a segélyeket.
A Tagok alkotó munkájának sok irányú támogatási tevékenységeként bonyolította a különböző pályázati támogatások folyósítását.
Közreműködött a művészeti díjak odaítélésében, egyéni és csoportos kiállítások rendezésében és hozzájárulást igyekezett biztosítani részben pályázati forrásokból.

Készítette: Deákné Sztukits Anikó
Tax-Soft I. Bt.