Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete

Ügyfélszolgálat:
1055 Budapest,
Falk Miksa u. 30. fsz. 21.kapucsengő

Postacímünk:
1363 Budapest, Pf. 45.

MAOE Titkársága:
Telefon: 06-1/311-2479

Egyesületünk az adó- és jogi tanácsadást, tagjaink részére 2011. július hónaptól térítés ellenében (5000 Ft+Áfa/30perc) tudja biztosítani. Időpont egyeztetés és bejelentkezés a MAOE Titkárságán. Részletes elérhetőség

Közhasznúsági jelentések

MAOE 2005. évi Közhasznúsági jelentése

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2005.


A MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (közhasznú) EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE:

A. / ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 161.601 EFT.

MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE


(MAOE)
2005. évi Közhasznúsági jelentése

(Készült az 1997. évi CLVI törvény alapján)

2005. december 31.


………………………


Budapest, 2006. április 26.

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK 2
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2005. 3
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 2005 4
3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSA 2005 4
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 2005. 6
5. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI 2005. 11
6. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMOLÓJA 111. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2005.


A MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (közhasznú) EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE:

A. / ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 161.601 EFT.

1./ Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 109.848 EFT.
2./ Pályázati úton elnyert támogatás 39.581 EFT.
3./ Tagdíjból származó bevétel 8.997 EFT.
4./ Bevétel SZJA 1%-ából 196 EFT.
5./ Egyéb bevétel 2.979 EFT.

B./ VÁLLALKOZÁSI BEVÉTEL 0

C./ ÖSSZES BEVÉTEL 161.601 EFT

D./ KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 159.486 EFT.

E./ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI 0

F./ ÖSSZES KÖLTSÉG 159.486 EFT.

G./ KÖZHASZNÚ EREDMÉNY 2.115 EFT.

H./ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0

I./ TÁRGY ÉVI TŐKEVÁLTOZÁS 2.115 EFT.


Tájékoztató adatok:

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI:

1./ ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 70.824 EFT.
2./ SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 85.086 EFT.
3./ ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 2.989 EFT.
4./ EGYÉB RÁFORDÍTÁS 422 EFT.
5./ PÉNZÜGYI MŰV. RÁFORDÍTÁSA 165 EFT.

SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS 106.958 EFT.
Ebből korm.rendelet szerint kötelezettségként elszámolt 65.453 EFT.
ill.átadott támogatás

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 2005


Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium működésre 72.924 EFT.-t, tagok segélyezésére 15.500 EFT.-ot, alkotói támogatásukra 19.500 EFT.-ot biztosított.

3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSA 2005

ESZKÖZÖK

A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2.933 EFT.

Ebből: szellemi termékek nettó értéken: 0 EFT.
tárgyi eszközök nettó értéken: 2.520 EFT.
befektetett pénzügyi eszközök: 413 EFT.

B./ FORGÓESZKÖZÖK 30.348 EFT.

Ebből:
pénzeszközök: 21.181 EFT.
követelések: 9.167 EFT.
.

C./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 25.129 EFT.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: 58.410 EFT.

D./ FORRÁSOK (passzívák)

SAJÁT TŐKE 19.075 EFT.

I. Induló tőke/ jegyzett tőke 200 EFT.
II. Tőke változás 16.760 EFT.
V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből 2.115 EFT.

E./ CÉLTARTALÉK -

F./ KÖTELEZETTSÉGEK


I. Hosszú lejáratú kötelezettség 357 EFT.-
II. Rövid lejáratú kötelezettség 20.527 EFT.


Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése:

Szállítói tartozás: 390 EFT.
Adó kötelezettség: 1.756 EFT.
Társadalombiztosítási,
Nyugdíjpénztári, személyi kifizetések stb. 1.827 EFT.

Pályázatok: 16.554 EFT.
Részletezve:
NKA-MAOE pályázat 2.060 EFT.
Hungart és egyéb közületi 7.403 EFT.
Egyéni pályázók 0 EFT.
Egyéni/MAOE 5.645 EFT.
Hungart segély 1.446 EFT.

A mérleg és beszámoló készítés időpontjáig a szállítói és az állami költségvetés felé 2005.12.31.-én fennálló kötelezettség kiegyenlítésre került.


G./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 18.451 EFT.

FORRÁSOK ÖSSZESEN 58.410 EFT.


4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 2005.


A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete részére a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma működési költségekre 72.924 EFT.-ot, segélyezésre 15.500 EFT. és az alkotói tevékenység támogatására 19.500 EFT.-ot biztosított.
Ebből a művészek részére közvetlenül juttatott segély és alkotói támogatás összege 35.000EFT.


Az Egyesület kezelésében –felelősség vállalása mellett-- bonyolította tagjai és művészeti csoportok pályázati támogatásainak folyósítását és elszámolását.

A pályázatok felhasználásának és elszámolásának bemutatása:

MAOE 2005-ben elszámolt NKA pályázatok

Pályázat neve Számlaszám Összeg
Fotó 1806/0737 4551102 3 000 000 Ft
Dunavigadó 1606/3126 4551104 168 575 Ft
Kerámia 1706/1411 4551105 108 750 Ft
1704/0174 4551106 1 200 000 Ft
Ötvös 1706/1353 4551111 720 000 Ft
Fotó 1806/0904 4551122 800 000 Ft
Frissdipl. 1616//0458 4551123 600 000 Ft
Ráday 1706/1155 4551124

274 223 Ft

Pelso 1706/1355 4551127 2 000 000 Ft
Műv. És tudomány 1706/1410 4551136 800 000 Ft
1616/0576 4551137 500 000 Ft
1612/0347 4551138 1 000 000 Ft
Ráday kast.1706/1412 4551139 138 750 Ft
Kerámia Sz. 1704/0172 4551140 892 245 Ft
Kecskemét 1704/0175 4551141 1 000 000 Ft
MAOE pály.összesen:   13 202 543 Ft
Ebből 2004-ről áthuzódó   2 942 808 Ft


2005 évben elszámolt egyéni/MAOE-s pályázatok

Pályázó Számlaszám Összeg
Adorján 45520106 200 000 Ft
Balázsi 45520233 580 000 Ft
Ceglédi 45520312 1 000 000 Ft
Csikszentmihályi 45520317 800 000 Ft
Drozdik 45520412 1 000 000 Ft
Göbölyös 45520721 2 000 000 Ft
Halmi 45520823 242 500 Ft
Juhász D. 45521003 200 000 Ft
Jonák 45521004 500 000 Ft
Kecseti 45521133 800 000 Ft
Kucsora 45521143 200 000 Ft
Konkoly 45521151 800 000 Ft
Lévay 45521206 5 358 255 Ft
Lois V. 45521219 1 000 000 Ft
M. Tóth Éva 45521310 1 000 000 Ft
Minja I. 45521320 556 325 Ft
Nagy G. 45521407 250 000 Ft
Szacsvay 45521806 1 337 500 Ft
Szász Gy. 45521824 250 000 Ft
Szirányi 45521834 200 000 Ft
Varga Gy. 45522102 970 200 Ft
Vereczkey 45522103 300 000 Ft
Varga L. 45522125 450 000 Ft
Összesen:   19 994 780 Ft
2004-ről áthúzódó   2 636 325 Ft
2006 áthúzódó   5 644 975 Ft


Egyéb pályázatok : Hungart,önkormányzatok 2005

Pályázat neve Számlaszám Összeg
Főv. Önkormányzat 45530101 100 000 Ft
Ráckevei Önkormányzat 45530102 70 000 Ft
Főv Önk. Domesticia 4553104 100 000 Ft
Főv. Önk. Új Művek 45530105 100 000 Ft
Szombath.Önkormányzat 45530107 100 000 Ft
Szombath.Önk.JVP 45530115 100 000 Ft
Hungart Szimp. 45530401 500 000 Ft
Hugart 2005/1 45530402 1 828 622 Ft
Hungart 1317 45530403 316 268 Ft
Hungart dij 1571 45530405 996 658 Ft
Hungart Sz-25 45530406 500 000 Ft
Hungart 2005/2 45530407 490 814 Ft
Pálme h. Sz-26 45530409 358 593 Ft
Pécel Sz-24 45530411 472 548 Ft
Képző-Ip.Lektorátus 45530709 350 000 Ft
Összesen:  
6 383 503 Ft
ebből 2004-ról áthuzódó   5 316 550 Ft

2006 évre áthúzódó pályázatok

NKA

Pályázat neve Számlaszám Összeg
Kerámia 1706/1411 4551105 391 250 Ft
Anyaggyűjtés 1706/ 4551109 400 000 Ft
Ráday 1706/1412 4551139 661 250 Ft
Ker.szimp 1704 4551140 607 755 Ft
Összesen:   2 060 255 FtEgyéni/MAOE

Név Számlaszám Összeg
Lévay J. 45521206 3 871 525 Ft
Méhes I. 45521307 600 000 Ft
Szabó Á. 45521828 1 173 450 Ft
Összesen:   5 644 975 Ft


Egyéb

Hungart 7 353 047 Ft
Önkormányzat 50 000 Ft
Összesen: 7  403 047 Ft
Hungart segély 14 460 000 Ft
Mindösszesen: 16 554 277 FtMAOE egyéni pályázatok NKA

2005 nyitó: 3 330 000 Ft
2005 befolyt: 62 123 200 Ft
Összesen: 65 453 200 FtPÁLYÁZATOK ÖSSZESÍTÉSE:

2005-ben elszámolt pályázat:

NKA:                      13 202 543 Ft
Egyéb:                     6 383 503 Ft
Egyéni:                  65 453 200 Ft
Egyéni/MAOE:      19 994 780 Ft
Hungart segély:    1 924 000 Ft
Összesen:         106 958 026 Ft


2006-re áthúzódó pályázatok:

NKA:                        2 060 255 Ft
Egyéb:                     7 403 047 Ft
Egyéni/MAOE:        5 644 975 Ft
Egyéni:                                    0 Ft
Hungart segély:     1 446 000 Ft
Összesen:           16 554 277 Ft

A pályázatok száma 2005 évben 226 db volt.

5. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI 2005.


Az Egyesület vezető tisztségviselői (102 fő) kaptak tiszteletdíjat és költségtérítést , ami járulékaival együtt 18.907 EFt. (tiszteletdíj+költségtérítés) + 3.279 EFT. (járulékai) összesen: 22.186 EFt volt.

6. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMO-LÓJA

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 1992 évben alakult, több művészeti ág alkotóiból (képző és –iparművészek, irodalmárok, zeneművészek, fotóművészek) szerveződött országos szakmai szervezet.
Tagjai azok a művészek, akik megalakulásának időpontjában tagjai voltak a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának, illetve az alakulás óta megfeleltek a tagfelvételi követelményeknek.
Az Egyesület 6.887 tagjának biztosítja érdekvédelmét, alkotótevékenységük védelmét, hozzájárul szociális biztonságukhoz és alkotó munkájuknak sokirányú támogatásához.
Az Egyesület feladata, hogy céljainak megfelelően biztosítsa tagjainak érdekvédelmét minden olyan fórumon, amelyen alkotótevékenységükkel, illetve gazdasági és szociális érdekeikkel kapcsolatban meghatározó döntés történik.
Az Egyesület – az illetékes segélyezési bizottságok határozataival- közhasznú tevékenysége keretében folyósította a rászorult művészek részére a segélyeket.
A Tagok alkotó munkájának sok irányú támogatási tevékenységeként bonyolította a különböző pályázati támogatások folyósítását.
Közreműködött a művészeti díjak odaítélésében, egyéni és csoportos kiállítások rendezésében és hozzájárulást igyekezett biztosítani részben pályázati forrásokból.


Készítette: Deákné Sztukits Anikó
Tax-Soft I. Bt.