Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete

Ügyfélszolgálat:
1055 Budapest,
Falk Miksa u. 30. fsz. 21.kapucsengő

Postacímünk:
1363 Budapest, Pf. 45.

MAOE Titkársága:
Telefon: 06-1/311-2479

Egyesületünk az adó- és jogi tanácsadást, tagjaink részére 2011. július hónaptól térítés ellenében (5000 Ft+Áfa/30perc) tudja biztosítani. Időpont egyeztetés és bejelentkezés a MAOE Titkárságán. Részletes elérhetőség

Közhasznúsági jelentések

MAOE 2006. évi Közhasznúsági jelentése

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2006.


A MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (közhasznú) EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE:

A. / ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 144.416 EFT.

MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE


(MAOE)
2006. évi Közhasznúsági jelentése

(Készült az 1997. évi CLVI törvény alapján)

2006. december 31.


………………………


Budapest, 2007. április 23.

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK 2
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2006. 3
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 2006 4
3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSA 2006 4
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 2006. 5
5. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI 2006. 10
6. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMOLÓJA 111. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2006.


A MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (közhasznú) EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE:

A. / ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 144.416 EFT.

1./ Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 50.000 EFT.
2./ Pályázati úton elnyert támogatás 85.121 EFT.
3./ Tagdíjból származó bevétel 5896 EFT.
4./ Bevétel SZJA 1%-ából 78 EFT.
5./ Egyéb bevétel 3.321 EFT.

B./ VÁLLALKOZÁSI BEVÉTEL 0

C./ ÖSSZES BEVÉTEL 144.416 EFT

D./ KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 158.426 EFT.

E./ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI 0

F./ ÖSSZES KÖLTSÉG 158.426 EFT.

G./ KÖZHASZNÚ EREDMÉNY -14.010 EFT.

H./ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0

I./ TÁRGY ÉVI TŐKEVÁLTOZÁS -14.010 EFT.


Tájékoztató adatok:

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI:

1./ ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 91.439 EFT.
2./ SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 65.598 EFT.
3./ ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 1.095 EFT.
4./ EGYÉB RÁFORDÍTÁS 100 EFT.
5./ PÉNZÜGYI MŰV. RÁFORDÍTÁSA 194 EFT.

SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS 142.373 EFT.
Ebből korm.rendelet szerint kötelezettségként elszámolt 57.363 EFT.
ill.átadott támogatás

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 2006


Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium működésre 50.000 EFT.-t biztosított.

3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSA 2006

ESZKÖZÖK

A./ BEFEKTETT ESZKÖZÖK 1.922 EFT.

Ebből: szellemi termékek nettó értéken: 0 EFT.
tárgyi eszközök nettó értéken: 1.459 EFT.
befektetett pénzügyi eszközök: 463 EFT.

B./ FORGÓESZKÖZÖK 83.586 EFT.

Ebből:
pénzeszközök: 80.065 EFT.
követelések: 3.521 EFT.
.

C./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 148 EFT.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: 85.656 EFT.

D./ FORRÁSOK (passzívák)

SAJÁT TŐKE 5.065 EFT.

I. Induló tőke/ jegyzett tőke 200 EFT.
II. Tőke változás 18.875 EFT.
V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből -14.010 EFT.

E./ CÉLTARTALÉK

F./ KÖTELEZETTSÉGEK


I. Hosszú lejáratú kötelezettség 0 EFT.
II. Rövid lejáratú kötelezettség 78.210 EFT.

Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése: 78.210 EFT.


Adó kötelezettség: 385 EFT.
Társadalombiztosítás és NYPT: 591 EFT.
Egyéb kötelezettség: 48 EFT.

Pályázatok: 77.186 EFT.

Pályázatok részletezve: NKA 5.196 EFT.
Hungart pályázat 7.817 EFT.
Hungart segély 4.889 EFT.
M.Szabadalmi Hivatal 500 EFT.
Főv.Önkormányzat 400 EFT.
Hungart jogdíj 58.384 EFT.

A mérleg és beszámoló készítés időpontjáig az állami költségvetés felé 2006.12.31.-én fennálló kötelezettség kiegyenlítésre került .

G./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 2.381 EFT.

FORRÁSOK ÖSSZESEN 85.656 EFT.


4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 2006.


A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete részére a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma működési költségekre 50.000 EFT.-ot, biztosított.
Segélyezésre a HUNGART Vizuális Közös Jogkezelő Társaság által biztosított segélykeretből 6.785 Eft került felosztásra 2006 évben.
A MAK által az alkotói tevékenység támogatására 15.279 EFT.-ot, szakmai díjakra és kiállításokra 15.000 EFT.-ot biztosított.


Az Egyesület kezelésében –felelősség vállalása mellett-- bonyolította tagjai és művészeti csoportok pályázati támogatásainak folyósítását és elszámolását.

A pályázatok felhasználásának és elszámolásának bemutatása:

MAOE 2006-ben elszámolt NKA pályázatok

Pályázat neve Számlaszám Összeg
1706/1568 4551102 1 000 000 Ft
1706/1570 4551103 19 080 Ft
1706/1413 4551104 1 000 000 Ft
1706/1411 4551105 391 250 Ft
1706/1571 4551106 800 000 Ft
1806/1028 4551108 400 000 Ft
1706/1157 4551109 800 000 Ft
1706/1572 4551110 610 454 Ft
1606/3614 4551111 1 200 000 Ft
1606/3978 4551124 800 000 Ft
1706/1540 4551122 2 000 000 Ft
1713/0367 4551123 2 000 000 Ft
1704/0287 4551125 1 500 000 Ft
1704/0290 4551127 1 000 000 Ft
1704/0288 4551136 1 500 000 Ft
1704/0289 4551137 1 500 000 Ft
1706/1412 4551139 661 250 Ft
1704/0172 4551140 607 755 Ft
1606/3614 4551142 1 200 000 Ft
1706/1569 4551143 1 873 665 Ft
MAOE pály.összesen:
 
21 035 174 Ft
Ebből 2005-ről áthúzódó:   2 060 255 Ft2006 évben elszámolt egyéni/MAOE-s pályázatok

Pályázó Számlaszám Összeg
Barakonyi 45520223 100 000 Ft
Balázsi 45520233 300 000 Ft
Bogyai 45520247 200 000 Ft
Dargay 45520414 800 000 Ft
Garajszki 45520730 400 000 Ft
Háber 45520811 150 000 Ft
Halmi 45520823 200 000 Ft
Kovács Sz. 45521167 150 000 Ft
Kovács J. 45521169 400 000 Ft
Lévai J. 45521206 3 958 102 Ft
Lakner 45521212 600 000 Ft
M.Tóth 45521310 1 300 000 Ft
Madarász 45521301 1 000 000 Ft
Méhes L. 45521306 600 000 Ft
Nagy J. 45521414 220 000 Ft
Pájer 45521622 1 000 000 Ft
Radics 45521711 150 000 Ft
Szabó A. 45521828 1 573 450 Ft
Szilágyi 45521859 400 000 Ft
Verczkei 45522103 400 000 Ft
Varga L. 45522125 200 000 Ft
Összesen:   14 101 552 Ft
2005-ről áthúzódó:   5 644 975 Ft
2007 áthúzódó:   3 611 000 Ft


Egyéb pályázatok : Hungart,önkormányzatok 2006

II.ker. Önkormányzat 45530101 120 000 Ft
Főv. Önkormányzat 45530102 700 000 Ft
Szpmbathelyi Önk. 4553107 50 000 Ft
Szombathelyi önk.JVP 45530115 50 000 Ft
Hungart 2005/1 45530402 1 419 701 Ft
Hungart dij 1571 45530404 5 374 296 Ft
Hungart 1318 45530405 1 063 417 Ft
Hugart 2005/2 45530407 544 450 Ft
Hungart Sz-35 45530413 478 472 Ft
Hungart Sz-36 45530415 500 000 Ft
Hungart Sz-37 45530416 248 861 Ft
Szabad Műv. Al. 45530601 50 000 Ft
Hugart segély 45530301-45530303 6 785 000 Ft
Összesen:   16 884 197 Ft
Ebből 2005-ről áthúzódó   7 403 047 Ft
Ebből segély   1 446 000 Ft2007 évre áthúzódó pályázatok

NKA

Pályázat neve Számlaszám Összeg
Kerámia 1706/1411 4551103 309 200 Ft
Anyaggyűjtés 1706 4551110 889 546 Ft
1706/1569 4551143 386 335 Ft
Összesen:   1 585 081 Ft


Egyéni/MAOE:

Lévay J. 45521206 681 000 Ft
Méhes I. 45521307 500 000 Ft
Szabó A. 45521828 580 000 Ft
Mikó 45521321 1 000 000 Ft
Néma 45521419 150 000 Ft
Wilheim 45522130 700 000 Ft
Összesen:   3 611 000 Ft


Egyéb:

Hungart 8 482 074 Ft
Önkormányzat 400 000 Ft
Összesen: 8 882 074 Ft
Hungart segély 4 889 000 Ft
Mindösszesen: 18 967 115 Ft


MAOE egyéni pályázatok NKA

2006 nyitó 5 644 975 Ft
2006 befolyt 51 717 773 Ft
Összesen:

57 362 748 Ft


Pályázatok összesítése

2006-ben elszámolt pályázat

NKA 21 035 174 Ft
MAK 32 989 000 Ft
Egyéb 10 099 197 Ft
Egyéni 57 362 748 Ft
Egyéni/MAOE 14 101 552 Ft
Hungart segély 6 785 000 Ft
Összesen: 142 372 671 Ft

2007-re áthuzódó pályázatok

NKA 1 585 081 Ft
Egyéb 8 882 074 Ft
Egyéni/MAOE 3 611 000 Ft
Hungart segély 4 889 000 Ft
Összesen: 18 967 115 FtA pályázatok száma 2006 évben 201 db volt.


5. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI 2006.


2006 évben az Egyesület vezető tisztségviselői részére kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés
14.512 EFT. volt.

Ebből: 12.076 EFT.volt tiszteletdíj és költségtérítés, és 2.436 EFT. a kifizetést terhelő járulékok, az alábbi részletezés szerint:


6. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMO-LÓJA

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 1992 évben alakult, több művészeti ág alkotóiból (képző és –iparművészek, irodalmárok, zeneművészek, fotóművészek) szerveződött országos szakmai szervezet.
Tagjai azok a művészek, akik megalakulásának időpontjában tagjai voltak a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának, illetve az alakulás óta megfeleltek a tagfelvételi követelményeknek.
Az Egyesület 6.955 tagjának biztosítja érdekvédelmét, alkotótevékenységük védelmét, hozzájárul szociális biztonságukhoz és alkotó munkájuknak sokirányú támogatásához.
Az Egyesület feladata, hogy céljainak megfelelően biztosítsa tagjainak érdekvédelmét minden olyan fórumon, amelyen alkotótevékenységükkel, illetve gazdasági és szociális érdekeikkel kapcsolatban meghatározó döntés történik.
Az Egyesület – az illetékes segélyezési bizottságok határozataival- közhasznú tevékenysége keretében folyósította a rászorult művészek részére a segélyeket.
A Tagok alkotó munkájának sok irányú támogatási tevékenységeként bonyolította a különböző pályázati támogatások folyósítását.
Közreműködött a művészeti díjak odaítélésében, egyéni és csoportos kiállítások rendezésében és hozzájárulást igyekezett biztosítani részben pályázati forrásokból.


Készítette: Deákné Sztukits Anikó
Tax-Soft I. Bt.