Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete

Ügyfélszolgálat:
1055 Budapest,
Falk Miksa u. 30. fsz. 21.kapucsengő

Postacímünk:
1363 Budapest, Pf. 45.

MAOE Titkársága:
Telefon: 06-1/311-2479

Egyesületünk az adó- és jogi tanácsadást, tagjaink részére 2011. július hónaptól térítés ellenében (5000 Ft+Áfa/30perc) tudja biztosítani. Időpont egyeztetés és bejelentkezés a MAOE Titkárságán. Részletes elérhetőség

Közhasznúsági jelentések

MAOE 2007. évi Közhasznúsági jelentése

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2007.


A MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (közhasznú) EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE:

A. / ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 194.942 EFT.

MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE


(MAOE)
2007. évi Közhasznúsági jelentése

(Készült az 1997. évi CLVI törvény alapján)

2007. december 31.


………………………
egyéb szervezet vezetője

Budapest, 2008. április 28.

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK 2
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2007. 3
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 2007 4
3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSA 2007 4
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 2007. 5
5. TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI 2007. 10
6. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMOLÓJA 101. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2007.


A MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (közhasznú) EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE:

A. / ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 194.942 EFT.

1./ Közhasznú célra, működésre kapott támogatás MAK 116.070 EFT.
2./ Közhasznú célra, Hungart segély 8.618 EFT.
3./ Pályázati úton elnyert támogatás 48.826 EFT.
4./ Tagdíjból származó bevétel 12.544 EFT.
5./ Bevétel SZJA 1%-ából 111 EFT.
6./ Egyéb bevétel 8.773 EFT.

B./ VÁLLALKOZÁSI BEVÉTEL 0

C./ ÖSSZES BEVÉTEL 194.942 EFT

D./ KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 183.919 EFT.

E./ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI 0

F./ ÖSSZES KÖLTSÉG 183.919 EFT.

G./ KÖZHASZNÚ EREDMÉNY 11.023 EFT.

H./ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0

I./ TÁRGY ÉVI TŐKEVÁLTOZÁS 11.023 EFT.


Tájékoztató adatok:

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI:

1./ ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 82.681 EFT.
2./ SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 98.934 EFT.
3./ ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 641 EFT.
4./ EGYÉB RÁFORDÍTÁS 1.663 EFT.

SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS 121.072 EFT.
Ebből korm.rendelet szerint kötelezettségként elszámolt 63.628 EFT.
ill.átadott támogatás

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 2007

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium közhasznú tevékenységre 116.070 EFT.-t biztosított a MAK –n keresztül az Egyesület rendelkezésére, az alábbi célok szerinti megbontásban:

Működésre: 85.070 EFT.
Alkotói támogatásra: 26.000 EFT.
Segélyezésre: 5.000 EFT.

3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSA 2007

ESZKÖZÖK

A./ BEFEKTETT ESZKÖZÖK 1.314 EFT

Ebből: szellemi termékek nettó értéken: 0 EFT.
tárgyi eszközök nettó értéken: 851 EFT.
befektetett pénzügyi eszközök: 463 EFT.

B./ FORGÓESZKÖZÖK 36.208 EFT.

Ebből:
pénzeszközök: 32.849 EFT.
követelések: 3.359 EFT.
.

C./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 152 EFT.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: 37.674 EFT.

D./ FORRÁSOK (passzívák)

SAJÁT TŐKE 16.088 EFT.

I. Induló tőke/ jegyzett tőke 200 EFT.
II. Tőke változás 4.865 EFT.
V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből 11.023 EFT.

E./ CÉLTARTALÉK

F./ KÖTELEZETTSÉGEK


I. Hosszú lejáratú kötelezettség 0 EFT.
II. Rövid lejáratú kötelezettség 19.636 EFT.

Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése: 19.636 EFT.


Adó kötelezettség: 2.501 EFT.
Társadalombiztosítás és NYPT: 3.416 EFT.
Egyéb kötelezettség: 302 EFT.

Pályázatok: 13.417 EFT.

Pályázatok részletezve: NKA 6.145 EFT.
Hungart pályázat 3.366 EFT.
Hungart segély 3.906 EFT.

A mérleg és beszámoló készítés időpontjáig az állami költségvetés felé 2007.12.31.-én fennálló kötelezettség kiegyenlítésre került .

G./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1.950 EFT.

FORRÁSOK ÖSSZESEN 37.674 EFT.


4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 2007.


A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete a MAK meghívásos zártkörű pályázatán
Működési költségek fedezetére 85.070 EFT-ot , segélyezésre 5.000 EFT.-ot , alkotói támogatásokra 26.000 EFT-ot biztosított, melynek a fedezete állami forrás.
Segélyezésre a HUNGART Vizuális Közös Jogkezelő Társaság által biztosított segélykeretből 8.618 EFT. került felosztásra 2007 évben.

Az Egyesület kezelésében –felelősség vállalása mellett-- bonyolította tagjai és művészeti csoportok pályázati támogatásainak folyósítását és elszámolását.

A pályázatok felhasználásának és elszámolásának bemutatása:

MAOE 2007-ben elszámolt NKA pályázatok

Pályázat neve Számlaszám Összeg ft.

Pályázat neve Számlaszám Összeg
1706/1570 4551103 309 200 Ft
1704/0001 4551104 3 000 000 Ft
1706/1693 4551105 3 000 000 Ft
1806/1171 4551109 500 000 Ft
1706/1572 4551110 889 546 Ft
1808/0180 4551111 250 000 Ft
1706/1723 4551112 1 200 000 Ft
1706/1722 4551113 1 829 53 Ft
1704/0350 4551114 1 500 000 Ft
1704/0348 4551115 2 000 000 Ft
1704/0351 4551116 1 000 000 Ft
1704/0349 4551117 215 698 Ft
1706/1724 4551118 720 000 Ft
1706/1725 4551119 500 000 Ft
1706/1726 4551120 964 565 Ft
1713/0375 4551122 2 000 000 Ft
1606/4314 4551124 500 000 Ft
1706/1721 4551125 1 200 000 Ft
1706/1569 4551143 1 288 535 Ft
MAOE pály.összesen:   22 867 075 Ft
Ebből 2006ról áthuzódó   1 585 081 Ft


2007 évben elszámolt egyéni/MAOE-s pályázatok

Pályázó Számlaszám Összeg
Bálint  45520201  600 000 Ft
Barta  45520209  700 000 Ft
Balogh  45520214  400 000 Ft
Boldizsár  45520416  200 000 Ft
Dr Lázárné  45520404  700 000 Ft
Galbovy  45520702  600 000 Ft
Hegyi  45520800  242 821 Ft
Jáger  45521001  230 000 Ft
Katona Szabó  45521102  1 200 000 Ft
Kálmánné  45521116  20 000 Ft
Kecseti  45521117  600 000 Ft
Lévai  45521201  600 000 Ft
Losonczi  45521202  1 100 000 Ft
Leidenbachné  45521204  142 000 Ft
Mikó  45521302  1 000 000 Ft
Marosi  45521310  200 000 Ft
M. Tóth  45521301  580 000 Ft
Nagy 45521403  446 250 Ft
Németh  45521406  300 000 Ft
Néma  45521402  150 000 Ft
Schmal  45521803  600 000 Ft
Síkné  45521812  200 000 Ft
Szűcs  45522115  700 000 Ft
Székács  45521817  300 000 Ft
Szávoszt  45521821  1 600 000 Ft
Wilhelem  45522101  700 000 Ft
Összesen:    14 111 071 Ft
2006-ről áthuzódó    3 611 000 Ft
 2008-ra    456 179 Ft


Egyéb pályázatok : Hungart,önkormányzatok 2007

Hungart pályázatok                          8 482 074 Ft
Hungart 2017                                    1 366 033 Ft
Hungart segély                                 8 618 000 Ft
Önkormányzati                                     700 000 Ft
Egyéb céges támogatás                1 300 000 Ft

Összesen:                                      20 466 107 Ft

Ebből 2006-ról áthúzódó:               8 482 074 Ft
Hungart segély:                                4 899 000 Ft


2008 évre áthúzódó pályázatok

NKA

1706/1722                                          618 731 Ft
1704/0349                                       1 284 302 Ft
1706/1726                                          335 435 Ft
1712/0368                                       2 000 000 Ft
Összesen:                                       4 238 468 Ft

Egyéni/MAOE                                      456 179 Ft

Egyénik (3fő)                                    1 450 000 Ft

Összesen:

Hungart segély:                               3 906 000 Ft

Hungart:                                            3 366 033 Ft

Összesen:                                      13 416 680 Ft


MAOE egyéni pályázatok NKA


2007 Nyitó:                                       3 611 000 Ft
2007 Befolyt +elszámolt              60 017 070 Ft
Összesen:                                      63 628 070 Ft

2008-ra áthuzódó:                           1 450 000 Ft


Pályázatok összesítése


2007-ben elszámolt pályázat

NKA                                                 22 867 075 Ft
Egyéb                                              11 848 107 Ft
Egyéni                                             63 628 070 Ft
Egyéni/MAOE                                 14 111 071 Ft
Hungart segély                                8 618 000 Ft
Összesen:                                   121 072 323 Ft


2008-re áthuzódó pályázatok

NKA                                                   4 238 468 Ft
Egyéb                                                3 366 033 Ft
Egyéni/Maoe                                       456 179 Ft
Egyéni                                               1 450 000 Ft
Hungart segély                                3 906 000 Ft
Összesen:                                     13 416 680 Ft


A pályázatok száma 2007 évben 137 db volt.
Az elszámolt pályázatok összege: 121.072 EFT. volt.

5. TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI 2007.


2007 évben az Egyesület választott tisztségviselői ( 102 fő: elnökség, felügyelő bizottság, tagozati vezetőségek és segélyezési bizottságok) részére kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés, valamint annak járulékai: 23.730 EFT. volt.

Ebből: 19.240 EFT.volt tiszteletdíj és költségtérítés, és 4.490 EFT. a kifizetést terhelő járulékok.


6. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMO-LÓJA

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 1992 évben alakult, több művészeti ág alkotóiból (képző és –iparművészek, irodalmárok, zeneművészek, fotóművészek) szerveződött országos szakmai szervezet.
Tagjai azok a művészek, akik megalakulásának időpontjában tagjai voltak a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának, illetve az alakulás óta megfeleltek a tagfelvételi követelményeknek.
Az Egyesület 6.940 tagjának biztosítja érdekvédelmét, alkotótevékenységük védelmét, hozzájárul szociális biztonságukhoz és alkotó munkájuknak sokirányú támogatásához.
Az Egyesület feladata, hogy céljainak megfelelően biztosítsa tagjainak érdekvédelmét minden olyan fórumon, amelyen alkotótevékenységükkel, illetve gazdasági és szociális érdekeikkel kapcsolatban meghatározó döntés történik.
Az Egyesület – az illetékes segélyezési bizottságok határozataival- közhasznú tevékenysége keretében folyósította a rászorult művészek részére a segélyeket.
A Tagok alkotó munkájának sok irányú támogatási tevékenységeként bonyolította a különböző pályázati támogatások folyósítását.
Az Egyesület az év folyamán bonyolította a HUNGART Vizuális Közös Jogkezelő Társaság megbízásából a reprográfiai jogdíjak kifizetését, 1453 fő részére.
Közreműködött a művészeti díjak, odaítélésében, egyéni és csoportos kiállítások rendezésében és hozzájárulást igyekezett biztosítani részben pályázati forrásokból. Alkotói támogatásokat és szakmai díjakat nyújtott.


Készítette: Deákné Sztukits Anikó
Tax-Soft I. Bt. 114850/2003.