Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete

Ügyfélszolgálat:
1055 Budapest,
Falk Miksa u. 30. fsz. 21.kapucsengő

Postacímünk:
1363 Budapest, Pf. 45.

MAOE Titkársága:
Telefon: 06-1/311-2479

Egyesületünk az adó- és jogi tanácsadást, tagjaink részére 2011. július hónaptól térítés ellenében (5000 Ft+Áfa/30perc) tudja biztosítani. Időpont egyeztetés és bejelentkezés a MAOE Titkárságán. Részletes elérhetőség

Közhasznúsági jelentések

MAOE 2008. évi Közhasznúsági jelentése

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2008.


A MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (közhasznú) EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE:

A. / ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 176.646 EFT.

MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE


(MAOE)
2008. évi Közhasznúsági jelentése

(Készült az 1997. évi CLVI törvény alapján)

2008. december 31.


………………………
egyéb szervezet vezetője

Budapest, 2009. április 30.

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2008.


A MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (közhasznú) EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE:

A. / ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 176.646 EFT.

1./ Közhasznú célra, működésre kapott támogatás MAK 116.000 EFT.
2./ Közhasznú célra, Hungart segély 2798 EFT.
3./ Pályázati úton elnyert támogatás 46.403 EFT.
4./ Tagdíjból származó bevétel 7.321 EFT.
5./ Bevétel SZJA 1%-ából 166 EFT.
6./ Egyéb bevétel 3958 EFT.

B./ VÁLLALKOZÁSI BEVÉTEL 0

C./ ÖSSZES BEVÉTEL 176.646 EFT

D./ KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 179.944 EFT.

E./ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI 0

F./ ÖSSZES KÖLTSÉG 179.944 EFT.

G./ KÖZHASZNÚ EREDMÉNY -3.298 EFT.

H./ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0

I./ TÁRGY ÉVI TŐKEVÁLTOZÁS 15.888 EFT.


Tájékoztató adatok:

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI:

1./ ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 81.506 EFT.
2./ SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 94.065 EFT.
3./ ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 1.232 EFT.
4./ EGYÉB RÁFORDÍTÁS 3.141 EFT.

SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS 60.158 EFT.
Ebből korm.rendelet szerint kötelezettségként elszámolt 10.957 EFT.
ill.átadott támogatás

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 2008

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium közhasznú tevékenységre 116.000 EFT.-t biztosított a MAK –n keresztül az Egyesület rendelkezésére, az alábbi célok szerinti megbontásban:

Működésre: 85.000 EFT.
Alkotói támogatásra: 23.000 EFT.
Segélyezésre: 8.000 EFT.

3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSA 2008

ESZKÖZÖK

A./ BEFEKTETT ESZKÖZÖK 6.943 EFT

Ebből: szellemi termékek nettó értéken: 0 EFT.
tárgyi eszközök nettó értéken: 6.480 EFT.
befektetett pénzügyi eszközök: 463 EFT.

B./ FORGÓESZKÖZÖK 18.060 EFT.

Ebből:
pénzeszközök: 14.669 EFT.
követelések: 3.391 EFT.
.

C./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 195 EFT.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: 25.198 EFT.

D./ FORRÁSOK (passzívák)

SAJÁT TŐKE 12.790 EFT.

I. Induló tőke/ jegyzett tőke 200 EFT.
II. Tőke változás 15.888 EFT.
V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből -3.298 EFT.

E./ CÉLTARTALÉK

F./ KÖTELEZETTSÉGEK


I. Hosszú lejáratú kötelezettség 2.890 EFT.
II. Rövid lejáratú kötelezettség 9.510 EFT.

Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése: 9.510 EFT.


Tagdij: 145 EFT.
Kifizetés: 89 EFT.
Szállítók: 1.032 EFT.
Pályázatok: 8.244 EFT.

Pályázatok részletezve: NKA 1.798 EFT.
Hungart pályázat 4.108 EFT.
Hungart segély 2.338 EFT.

A mérleg és beszámoló készítés időpontjáig az állami költségvetés felé 2008.12.31.-én fennálló kötelezettség kiegyenlítésre került .

G./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 8 EFT.

FORRÁSOK ÖSSZESEN 25.198 EFT.


4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 2008.


A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete a MAK meghívásos zártkörű pályázatán
Működési költségek fedezetére 85.000 EFT-ot , segélyezésre 8.000 EFT.-ot , alkotói támogatásokra 23.000 EFT-ot biztosított, melynek a fedezete állami forrás.
Segélyezésre a HUNGART Vizuális Közös Jogkezelő Társaság által biztosított segélykeretből 2.798 EFT. került felosztásra 2008 évben.

Az Egyesület kezelésében –felelősség vállalása mellett-- bonyolította tagjai és művészeti csoportok pályázati támogatásainak folyósítását és elszámolását.

A pályázatok felhasználásának és elszámolásának bemutatása:
MAOE 2008-ben elszámolt NKA pályázatok

Pályázat száma Számlaszám Összeg
1702/0368 4551101 2 000 000 Ft
1704/0416 4551103 1 800 000 Ft
1704/0418 4551105 1 231 742 Ft
1704/0419 4551106 900 000 Ft
1706/1722 4551113 618 731 Ft
1704/0349 4551117 1 667 302 Ft
1706/1726 4551120 335 435 Ft
1724/0004 4551121 5 000 000 Ft
1706/1894 4551123 1 000 000 Ft
1706/1897 4551124 319 980 Ft
1706/1896 4551125 1 800 000 Ft
1704/0349 4551117 2 000 000 Ft
1706/1895 4551127 600 000 Ft
1808/0206 4551128 300 000 Ft
1808/0205 4551129 300 000 Ft
1806/1292 4551130 639 869 Ft
1606/4709 4551145 617 621 Ft
1704/0417 4551144 1 100 000 Ft
MAOE pály.összesen:   22 230 680 Ft
Ebből 2007-ről áthúzódó:   4 238 468 Ft
2009-re áthúzódó:   1 298 278 Ft

2008 évben elszámolt egyéni/MAOE-s pályázatok

MAOE egyéni pályázatok NKA

Egyéni pályázók                                                               10 956 772 Ft
Egyéni /Maoe                                                                    22 020 000 Ft

Összesen:                                                                        32 976 772 Ft

2007-ről áthuzódó Egyéni                                                1 450 000 Ft
Egyéni/Maoe-s                                                                       456 179 Ft
2009-re áthuzódó                                                                  500 000 Ft


Egyéb pályázatok : Hungart,önkormányzatok 2008

Hungart pályázatok
Hungart 2017                                                                    1 712 218 Ft
Hungart 1956                                                                       250 000 Ft
Hungart segély                                                                 2 798 200 Ft
Hungart összesen:                                                          4 760 418 Ft

Önkormányzati                                                                     190 000 Ft

Összesen:                                                                         4 950 418 Ft

ebből 2007-ról áthuzódó szakmai                                3 366 033 Ft
Hungart segély                                                                 3 906 000 Ft

2009-re áthuzódó segély                                                4 107 800 Ft
szakmai                                                                              2 037 779 Ft

2009 évre áthúzódó pályázatok

NKA pályazat

1704/0418                                                                            618 258 Ft
1706/1897                                                                            680 020 Ft

Összesen:                                                                        1 298 278 Ft

NKA/Egyéni 1fő                                                                   500 000 Ft
NKA összesen:                                                                1 798 278 Ft

Hungart segély                                                                4 107 800 Ft

Hungart szakmai                                                             2 037 779 Ft

Magyar Szab.Hiv.                                                                300 000 Ft

Összesen:                                                                       8 243 857 Ft


Pályázatok összesítése

2008-ben elszámolt pályázat

NKA- MAOE 22 230 680 Ft
Nka-egyéni 10 956 772 Ft
Nka-egyéni/MAOE 22 020 000 Ft
Hugart segély 2 798 200 Ft
Hungart szakmai/Fotó 1 962 218 Ft
Önkormányzat 190 000 Ft
Összesen 60 157 870 Ft


A pályázatok száma 2008 évben 92 db volt.
Az elszámolt pályázatok összege: 60.158 EFT. volt.


5. TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI 2008.


2008 évben az Egyesület választott tisztségviselői ( 102 fő: elnökség, felügyelő bizottság, tagozati vezetőségek és segélyezési bizottságok) részére kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés, valamint annak járulékai: 23.758 EFT. volt.

Ebből: 19.121 EFT.volt tiszteletdíj és költségtérítés, és 4.637 EFT. a kifizetést terhelő járulékok.

6. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMO-LÓJA

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 1992 évben alakult, több művészeti ág alkotóiból (képző és –iparművészek, irodalmárok, zeneművészek, fotóművészek) szerveződött országos szakmai szervezet.
Tagjai azok a művészek, akik megalakulásának időpontjában tagjai voltak a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának, illetve az alakulás óta megfeleltek a tagfelvételi követelményeknek.
Az Egyesület 7.012 tagjának biztosítja érdekvédelmét, alkotótevékenységük védelmét, hozzájárul szociális biztonságukhoz és alkotó munkájuknak sokirányú támogatásához.
Az Egyesület feladata, hogy céljainak megfelelően biztosítsa tagjainak érdekvédelmét minden olyan fórumon, amelyen alkotótevékenységükkel, illetve gazdasági és szociális érdekeikkel kapcsolatban meghatározó döntés történik.
Az Egyesület – az illetékes segélyezési bizottságok határozataival- közhasznú tevékenysége keretében folyósította a rászorult művészek részére a segélyeket.
A Tagok alkotó munkájának sok irányú támogatási tevékenységeként bonyolította a különböző pályázati támogatások folyósítását.
Közreműködött a művészeti díjak odaítélésében, egyéni és csoportos kiállítások rendezésében és hozzájárulást igyekezett biztosítani részben pályázati forrásokból.


Készítette: Deákné Sztukits Anikó Tax-Soft I. Bt. 114850/2003.