Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete

Ügyfélszolgálat:
1055 Budapest,
Falk Miksa u. 30. fsz. 21.kapucsengő

Postacímünk:
1363 Budapest, Pf. 45.

MAOE Titkársága:
Telefon: 06-1/311-2479

Egyesületünk az adó- és jogi tanácsadást, tagjaink részére 2011. július hónaptól térítés ellenében (5000 Ft+Áfa/30perc) tudja biztosítani. Időpont egyeztetés és bejelentkezés a MAOE Titkárságán. Részletes elérhetőség

Közhasznúsági jelentések

MAOE 2009. évi Közhasznúsági jelentése

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2009.


A MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (közhasznú) EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE:

A. / ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 124.545 EFT.

MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE


(MAOE)
2009. évi Közhasznúsági jelentése

(Készült az 1997. évi CLVI törvény alapján)

2009. december 31.


………………………
egyéb szervezet vezetője

Budapest, 2010. április 30.

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK 2
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2009 3
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 2009 4
3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSA 2009 5
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 2009 6
5. TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI 2009 9
6. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMOLÓJA 91. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2009.


A MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (közhasznú) EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE:

A. / ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 124.545 EFT.

Közhasznú célra, működésre kapott támogatás OKM 80 000 000 Ft
Közhasznú célra, működésre kapott támogatás MAK 10 000 000 Ft
Közhasznú célra, Hungart segély 500 000 Ft
Pályázati úton elnyert támogatás 21 634 000 Ft
Tagdíjból származó bevétel 9 396 000 Ft
Bevétel SZJA 1%-ából 184 000 Ft
Egyéb bevétel 2 831 000 Ft


B./ VÁLLALKOZÁSI BEVÉTEL                                                                            0

C./ ÖSSZES BEVÉTEL                                                                           124.545 EFT.

D./ KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI                          117.362 EFT.

E./ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI                                         0

F./ ÖSSZES KÖLTSÉG                                                                          117.362 EFT.

G./ KÖZHASZNÚ EREDMÉNY                                                                  7.183 EFT.
H./ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG                                                              0

I./ TŐKEVÁLTOZÁS                                                                                   12.590 EFT.


Tájékoztató adatok:

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI:

ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 57 259 000 Ft
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 57 999 000 Ft
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 1 092 000 Ft
EGYÉB RÁFORDÍTÁS 1 034 000 Ft

SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS                                    73.882 EFT.
Ebből korm.rendelet szerint kötelezettségként elszámolt                51.748 EFT.
ill.átadott támogatás

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 2009

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közhasznú tevékenységre 80.000 EFT-t, a MAK 10.000 EFT-t biztosított az Egyesület részére, az alábbi célok szerinti megbontásban:

Működésre:                                                                                                84.166 EFT.
Segélyezésre:                                                                                              5.834 EFT.

Mindösszesen.                                                                                          90.000 EFT.

3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSA 2009

ESZKÖZÖK

A./ BEFEKTETT ESZKÖZÖK                                                                     5.851 EFT

Ebből: szellemi termékek nettó értéken: 0 Ft
tárgyi eszközök nettó értéken: 5 388 000 Ft
befektetett pénzügyi eszközök: 463 000 Ft

B./ FORGÓESZKÖZÖK                                                                           43.647 EFT.

Ebből:

Pénzeszközök: 40 597 000 Ft
Követelések: 3 050 000 Ft


C./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                                          0 EFT.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:                                                   49.498 EFT.

D./ FORRÁSOK (passzívák)

SAJÁT TŐKE                                                                                           19.973 EFT.

Induló tőke/ jegyzett tőke  200 000 Ft
Tőke változás 12 590 Ft
Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből 7 183 000 Ft


E./ CÉLTARTALÉK


F./ KÖTELEZETTSÉGEK

Hosszú lejáratú kötelezettség 2 000 000 Ft
Rövid lejáratú kötelezettség 27 525 000 Ft


Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése:                                 27.525 EFT.

Költségvetés felé: 5 946 000 Ft
Kifizetések: 196 000 Ft
Szállítók: 10 970 000 Ft
Pályázatok: 10 413 000 Ft
Pályázatok részletezve:NKA-MAOE 1 102 000 Ft
NKA-Egyéni 800 000 Ft
Hungart 8 511 000 Ft


A mérleg és beszámoló készítés időpontjáig az állami költségvetés felé 2009.12.31.-én fennálló kötelezettség kiegyenlítésre került .

G./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 EFT.

FORRÁSOK ÖSSZESEN                                                                   49.498 EFT.


4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 2009.


A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete részére az Oktatási és Kulturális Minisztérium összesen 80.000 EFT-ot biztosított működési költségekre.
Továbbá a MAK meghívásos zártkörű pályázatán működési költségek fedezetére 4.166 EFT-ot, segélyezésre 5.834 EFT-ot biztosított.
Segélyezésre a HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület által biztosított segélykeretből 500 EFT került felosztásra 2009 évben.

Az Egyesület kezelésében –felelősség vállalása mellett-- bonyolította tagjai és művészeti csoportok pályázati támogatásainak folyósítását és elszámolását.

A pályázatok felhasználásának és elszámolásának bemutatása:

MAOE 2009-ben elszámolt NKA pályázatok

Pályázat száma Számlaszám Összeg
1704//0418 454201 615 258 Ft
1706/1897 454203 680 020 Ft
1704/0478 454204 3 000 000 Ft
1703/0283 454205 1 500 000 Ft
1606/5042 454206 300 000 Ft
1706/1970 454207 1 000 000 Ft
1704/0480 454209 1 300 000 Ft
1706/1969 4542110 800 000 Ft
1806/1412 4542111 300 000 Ft
1704/0479 4542112 1 900 000 Ft
1806/1410 4542113 400 000 Ft
1606/5041 4542114 700 000 Ft
1806/1409 4542115 340 000 Ft
1706/1968 4542116 335 750 Ft
1706/1973 4542117 600 000 Ft
1706/1967 4542118 362 000 Ft
MAOE pály. összesen:   14 136 028 Ft
Ebből 2008-ról áthúzódó   1 298 278 Ft
2010-re áthúzódó   1 102 250 Ft2009 évben elszámolt egyéni/MAOE-s pályázatok

MAOE egyéni pályázatok NKA

Egyéni pályázók                                                       51 748 000 Ft
Egyéni /Maoe                                                              4 150 000 Ft

Összesen:                                                                 55 898 000 Ft

2008-ről áthuzódó Egyéni                                            500 000 Ft

2010-re áthuzódó                                                          800 000 Ft


Egyéb pályázatok : Hungart,önkormányzatok 2009

Hungart pályázatok
Hungart                       2017                      287 779 Ft
Hungart                       1956                   1 370 000 Ft
Hungart                       2264                      520 479 Ft
Hungart segély                                         500 000 Ft
Hungart összesen:                              2 678 258 Ft

Önkormányzati                                         570 000 Ft
Szabadalmi Hivatal                                 600 000 Ft
Összesen:                                             3 848 258 Ft

ebből 2008-ról áthuzódó szakmai    2 037 779 Ft
Hungart segély                                     4 107 800 Ft

2009-re áthuzódó segély                   6 660 000 Ft
szakmai                                                1 850 836 Ft

2010 évre áthúzódó pályázatok

NKA pályazat

1706/1970                                             600 000 Ft
1706/1968                                             264 250 Ft
1706/1967                                             238 000 Ft
Összesen:                                          1 102 250 Ft

NKA/Egyéni 2fő                                     800 000 Ft
NKA összesen:                                  1 902 250 Ft

Hungart segély                                  6 660 000 Ft

Hungart szakmai                               1 850 876 Ft

Összesen:                                        10 412 829 Ft


Pályázatok összesítése

2009-ben elszámolt pályázat

NKA- MAOE 2009                           14 136 028 Ft
Nka-egyéni 2009                            51 748 000 Ft
Nka-egyéni/MAOE 2009                  4 150 000 Ft
Hugart segély 2009                             500 000 Ft
Hungart szakmai/Fotó 2009           2 178 258 Ft
Önkormányzat 2009                            570 000 Ft
2009                                                       600 000 Ft

Összesen 2009                              73 882 286 Ft


A pályázatok száma 2009 évben 84 db volt.
Az elszámolt pályázatok összege:                                          73.882 EFT. volt.
MAOE által bonyolított , továbbutalt pályázatok összege:   51.748 EFT. volt.

5. TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI 2009.


2009 évben az Egyesület választott tisztségviselői (elnökség, felügyelő bizottság, tagozati vezetőségek és segélyezési bizottságok) részére kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés, valamint annak járulékai: 16.819 EFT. volt.

Ebből: 14.256 EFT.volt tiszteletdíj és költségtérítés, és 2.563 EFT. a kifizetést terhelő járulékok.

6. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMO-LÓJA

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 1992 évben alakult, több művészeti ág alkotóiból (képző- és iparművészek, irodalmárok, zeneművészek, fotóművészek) szerveződött országos szakmai szervezet.
Tagjai azok a művészek, akik megalakulásának időpontjában tagjai voltak a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának, illetve az alakulás óta megfeleltek a tagfelvételi követelményeknek.
Az Egyesület 6.978 tagjának biztosítja érdekvédelmét, alkotótevékenységük védelmét, hozzájárul szociális biztonságukhoz és alkotó munkájuknak sokirányú támogatásához.
Az Egyesület feladata, hogy céljainak megfelelően biztosítsa tagjainak érdekvédelmét minden olyan fórumon, amelyen alkotótevékenységükkel, illetve gazdasági és szociális érdekeikkel kapcsolatban meghatározó döntés történik.
Az Egyesület – az illetékes segélyezési bizottságok határozataival- közhasznú tevékenysége keretében folyósította a rászorult művészek részére a segélyeket.
A Tagok alkotó munkájának sok irányú támogatási tevékenységeként bonyolította a különböző pályázati támogatások folyósítását.
Közreműködött a művészeti díjak odaítélésében, egyéni és csoportos kiállítások rendezésében és hozzájárulást igyekezett biztosítani részben pályázati forrásokból.


Készítette: Deákné Sztukits Anikó Tax-Soft I. Bt. 114850/2003.
A ’’Közhasznú Jelentés’’ tartalma megfelel a ’’Kiegészítő melléklet’’ tartalmának is.