Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete

Ügyfélszolgálat:
1055 Budapest,
Falk Miksa u. 30. fsz. 21.kapucsengő

Postacímünk:
1363 Budapest, Pf. 45.

MAOE Titkársága:
Telefon: 06-1/311-2479

Egyesületünk az adó- és jogi tanácsadást, tagjaink részére 2011. július hónaptól térítés ellenében (5000 Ft+Áfa/30perc) tudja biztosítani. Időpont egyeztetés és bejelentkezés a MAOE Titkárságán. Részletes elérhetőség

Közhasznúsági jelentések

MAOE 2010. évi közhasznúsági jelentés

MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE


(MAOE)
2010. évi Közhasznúsági jelentése

(Készült az 1997. évi CLVI törvény alapján)2010. december 31.
………………………
egyéb szervezet vezetőjeBudapest, 2011. április 29.

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK    2
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2010.    3
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 2010.    4
3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSA 2010.    4
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 2010.    6
5. TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI 2010.    9
6. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMOLÓJA    9


1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2010.


A MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (KÖZHASZNÚ) EREDMÉNY KIMUTATÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE:

A. / Összes közhasznú tevékenység bevétele                        89.963 EFT.

1./ Közhasznú célra, működésre kapott támogatás NEFMI       29.000 EFT.
2./ Közhasznú célra, működésre kapott támogatás MAK         40.000 EFT.
2./ Közhasznú célra, Hungart segély                                       350 EFT.
3./ Pályázati úton elnyert támogatás                                         10.410 EFT.
4./ Tagdíjból származó bevétel                                                  8.986 EFT.
5./ Bevétel SZJA 1%-ából    153 EFT.
6./ Egyéb bevétel    1.064 EFT.

B./ Vállalkozási bevétel    0

C./ Összes bevétel    89.963 EFT.

D./ Közhasznú tevékenység ráfordításai    100.943 EFT.

E./ Vállalkozási tevékenység költségei    0

F./ Összes költség    100.943 EFT.

G./ Közhasznú eredmény    -10.980 EFT.

H./ Adófizetési kötelezettség    0

I./ Tőkeváltozás    -10.980 EFT.


TÁJÉKOZTATÓ ADATOK:

Közhasznú tevékenység költségei:

1./ Anyag jellegű ráfordítások      46.140 EFT.
2./ Személyi jellegű ráfordítások    52.265 EFT.
3./ Értékcsökkenési leírás    1.211 EFT.
4./ Egyéb ráfordítás    1.327 EFT.

A szervezet által nyújtott támogatás    60.328 EFT.
Ebből korm. rendelet szerint kötelezettségként elszámolt     49.568 EFT.
            ill. átadott támogatás

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 2010


Nemzeti Erőforrás Minisztérium közhasznú tevékenységre 29.000 EFT; a MAK-on keresztül 40.000 EFT állt az Egyesület rendelkezésére, az  alábbi célok szerinti megbontásban:

Működésre:                65.000 EFT.
Segélyezésre:               4.000 EFT.

Mindösszesen.           69.000 EFT.3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSA 2010

ESZKÖZÖK

A./ BEFEKTETT ESZKÖZÖK    4.909 EFT

Ebből:    szellemi termékek nettó értéken:    0 EFT.
tárgyi eszközök nettó értéken:    4.446 EFT.
befektetett pénzügyi eszközök:    463 EFT.

B./ FORGÓESZKÖZÖK    6.890 EFT.

Ebből:
pénzeszközök:    3.512 EFT.
követelések:    3.378 EFT.
.

C./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 29.430 EFT.
      Ebből 2010 évet érintő bevétel :29.000 EFT  NEFMI (befolyt)
                                                        266 EFT  2011 évi tagdíjak
                   2011 évet érintő költség:  164 EFT

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:    41.229 EFT.

D./ FORRÁSOK (passzívák)   

     SAJÁT TŐKE                                                                               8.933 EFT.

 I. Induló tőke/ jegyzett tőke    200 EFT.
II. Tőke változás      19.773 EFT.
V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből    -10.980 EFT.

E./ CÉLTARTALÉK   

F./ KÖTELEZETTSÉGEK


I. Hosszú lejáratú kötelezettség                                             200 EFT.
II. Rövid lejáratú kötelezettség                                         27.899 EFT.

Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése:                27.899 EFT.

Költségvetés felé :     1.760 EFT.
Szállítók:    11.434 EFT.
Pályázatok:    14.705 EFT.

           Pályázatok részletezve:  NKA-MAOE                2.657 EFT.
                                                  NKA-egyéni                                   533 EFT.
                                                  Hungart                  11.515 EFT.

A mérleg és beszámoló készítés időpontjáig az állami költségvetés felé 2010.12.31-én fennálló kötelezettség kiegyenlítésre került  .                                                                           

 
G./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                      4.137 EFT.
      a 2010. évet terhelő költségszámlák, melyek 2011-ben érkeztek és kerültek kifizetésre.

FORRÁSOK ÖSSZESEN                                                       41.229 EFT.4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 2010.


A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete részére az Nemzeti Erőforrás Minisztérium összesen 29.000 EFT-ot biztosított: a közhasznú működés költségeire 25.000 EFT-t, segélyezésre: 4.000 EFT-t
Továbbá a MAK meghívásos zártkörű pályázatán közhasznú működési költségek fedezetére 40.000 EFT-ot, melynek fedezete állami forrás.
Segélyezésre a HUNGART Vizuális Közös Jogkezelő Társaság által biztosított segélykeretből 350 EFT. került felosztásra 2010 évben.


Az Egyesület – egyetemleges felelősség vállalása mellett – bonyolította tagjai és művészeti csoportok számára pályázati támogatásaik folyósítását és elszámolását.

A PÁLYÁZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK BEMUTATÁSA:

MAOE 2010-ben elszámolt NKA pályázatok
           
Pályázat száma    Számlaszám        Összeg ft.
           
             
4306/0153    4542102        200000
1706/1970    4542108        600000
1706/1968    4542116        264250
1706/1967    4542118        238000
1434/2314    4542119        200000
1713/0411    4542120        400000
1806/1546    4542121              300000
1704/0563    4542122            1200000
1704/0564    4542123            1000000
1706/2089    4542124              462015
1706/2087    4542125              430440
1606/5374    4542126              250720
1806/1545    4542127              300000
1706/2088    4542128              600000
           
MAOE pályázat összesen:            6445425
           
Ebből 2009-ról áthúzódó            1298278
           
           2011-re áthúzódó            2656825
2010 ÉVBEN ELSZÁMOLT EGYÉNI/MAOE PÁLYÁZATOK

MAOE egyéni pályázatok NKA
                   
Egyéni pályázók                49568000   
Egyéni /Maoe                1716950   
                   
Összesen:                51284950   
                   
2009-ről áthuzódó    Egyéni            800000   
                   
2011-re áthuzódó                533050   
Egyéb pályázatok: Hungart,önkormányzatok  2010

Hungart  pályázatok           
Hungart 2517            656000
Hungart 1956            515000
Hungart 2264            950000
Hungart segély                        350000
Hungart összesen:                   2471000
           
           
ebből           
2009-ról áthúzódó szakmai            1850876
Hungart segély             6660000
           
2011-re áthúzódó segély            6720960
Szakmai            4794000
           
Egyéb: Magnet Bank            1265002011 évre áthúzódó pályázatok
               
NKA pályazat               
Neve /száma                Összeg ft.
                   
1706/2137                800000
1707/0040                800000
1713/0411                600000
1706/2089                237985
1706/2087                169560
1606/5374                49280
Összesen:                2656825
               
NKA/Egyéni    2fő             533050
NKA összesen:                3189875
               
Hungart segély                 6720960             
               
Hungart szakmai                4794000
               
                              
Összesen:                14704835
               

Pályázatok összesítése
           
2010-ben  elszámolt pályázat
           
NKA- MAOE            6445425
NKA-egyéni            49568000
NKA-egyéni/MAOE            1716950
Hugart segély            350000
Hungart szakmai/Fotó            2121000
Magnet Bank            126500
           
           
Összesen    2010        60327875
           
  


A pályázatok száma 2010 évben 103 db volt.
Az elszámolt pályázatok összege: 60.328 EFT volt.
MAOE által bonyolított, továbbutalt pályázatok összege: 49.568 EFT volt.

5. A TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI 2010.

2010 évben az Egyesület választott tisztségviselői (elnökség, felügyelő bizottság, tagozati vezetőségek és segélyezési bizottságok) részére kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés, valamint annak járulékai: 13.121 EFT. volt.
Ebből: 10.470 EFT. a tiszteletdíj és költségtérítés, és 2.651 EFT. a kifizetést terhelő járulékok voltak.

6. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMOLÓJA


A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 1992 évben alakult, több művészeti ág alkotóiból (képző- és iparművészek, irodalmárok, zeneművészek, fotóművészek) szerveződött országos szakmai szervezet.
Tagjai azok a művészek, akik megalakulásának időpontjában tagjai voltak a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának, illetve az alakulás óta megfeleltek a tagfelvételi követelményeknek.
Az Egyesület közel 7.000 tagjának biztosítja érdekvédelmét, alkotótevékenységük védelmét, hozzájárul szociális biztonságukhoz  és alkotó munkájuknak sokirányú támogatásához.
Az Egyesület feladata, hogy céljainak megfelelően biztosítsa tagjainak érdekvédelmét minden olyan fórumon, amelyen alkotótevékenységükkel, illetve gazdasági és szociális érdekeikkel kapcsolatban meghatározó döntés történik.
Az Egyesület – az illetékes segélyezési bizottságok határozataival – közhasznú tevékenysége keretében folyósította a rászorult művészek részére a segélyeket.
A tagok alkotómunkájának sokirányú támogatási tevékenységeként bonyolította a különböző pályázati támogatások folyósítását.
Közreműködött a művészeti díjak odaítélésében, egyéni és csoportos kiállítások rendezésében és hozzájárulást igyekezett biztosítani, részben pályázati forrásokból.


Készítette: Deákné Sztukits Anikó                     Tax-Soft I. Bt. 114850/2003.
A „Közhasznú Jelentés” tartalma megfelel a „Kiegészítő melléklet” tartalmának is.