Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete

Ügyfélszolgálat:
1055 Budapest,
Falk Miksa u. 30. fsz. 21.kapucsengő

Postacímünk:
1363 Budapest, Pf. 45.

MAOE Titkársága:
Telefon: 06-1/311-2479

Egyesületünk az adó- és jogi tanácsadást, tagjaink részére 2011. július hónaptól térítés ellenében (5000 Ft+Áfa/30perc) tudja biztosítani. Időpont egyeztetés és bejelentkezés a MAOE Titkárságán. Részletes elérhetőség

Pályázatok

Katona Kiss Ferenc és neje Túri Júlia Képzőművészeti Alapítvány pályázatának felhívása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Katona Kiss Ferenc és neje Túri Júlia képzőművészeti alapítvány elnyerésére

Néhai Katona Kiss Ferenc nyug. műszaki egyetemi tanársegéd, középiskolai rajztanár, festőművész, feleségével néhai Túri Júlia tanítónővel közösen képzőművészeti alapítványt hozott létre 1.000.000,- Ft-os tőkével, 40 éven aluli festőművészek részére, abból a célból, hogy tehetségüket gondtalan körülmények között teljesíthessék ki. Az alapítvány ösztöndíját, 150.000,- Ft-ot - azaz Százötvenezer Ft-ot - Szentesen rendezett pályázati kiállításon lehet elnyerni. Az alapítványt Szentes Város Önkormányzata különdíjjal támogatja.

A pályázat feltételei:

1./ Az alapítvány ösztöndíját megpályázhatja minden olyan 40 éven aluli festőművész, aki diplomáját, oklevelét a Képzőművészeti Főiskolán, az Iparművészeti Főiskolán, vagy valamelyik tanárképző felsőoktatási intézményben szerezte.

2./ Pályázni csak realista szemléletű, természetelvű művekkel lehet. Előzetesen néhány sorban jelezzék a pályázók a pályaművek beküldésének szándékát.

3./ A pályázatra három képet kell beküldeni, egy kép mérete ne haladja meg az egy négyzetmétert. Mellékelni szükséges a művész életútját bemutató írásbeli pályázatot is, amit előzetesen a Szentesi Művelődési Központ címére kérünk elküldeni.

4./ Minden pályázó csak egy alkalommal nyerheti el az ösztöndíjat. A pályázat nyertesének két éven belül Szentesen, a Kossuth téri Tokácsli Galériában rendezett önálló kiállítással kell bizonyítania, hogy milyen eredménnyel hasznosította az ösztöndíjat, illetve erről a kiállításról egy művét Szentes Város Önkormányzatának kell felajánlania az alapítvány nyomán létrehozandó gyűjtemény céljára.

Az ösztöndíjat külföldi tanulmányútra használhatják fel, amiről a kiállítással egyidőben a kuratórium beszámoltatja a nyertest.

A pályaművek beadásának időpontja:

Budapesten:2018. november 6-án (kedden) 13,00-18 óráig

Szentesen: 2018. november 6-án (kedden) 13,00-18 óráig

Budapesten a Fővárosi Művelődési Házban (Budapest, XI. Fehérvári út 47. sz.) Szentesen a Művelődési és Ifjúsági Házban (Szentes, Tóth József utca 10-14.).

Zsűrizés: 2018. november 16. (péntek) 10 óra

A pályázati anyagból 2018. december 1-22-ig

kiállítást rendezünk a Kossuth téri Tokácsli Galériában.

Díjátadás és megnyitó: 2018. december 1-jén 15 óra.

A kiállított pályaművek közül az ösztöndíjat öt főből álló kuratórium ítéli oda a legjobbnak tartott pályamű szerzőjének.

Az alapítvánnyal és a pályázattal kapcsolatos részletkérdésekről a Szentesi Művelődési Központból Varróné Szabó Ildikó (6600 Szentes, Tóth József utca 10-14.) a 63/314-211 vagy a 63/400-255-ös telefonszámon ad felvilágosítást. (Fax: 63/316-976)

Katona Kiss Ferenc és neje Túri JúliaSzentes Város Önkormányzata

Képzőművészeti Alapítvány Kuratóriuma