Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Pályázatok

Művészeti pályázat köztéri szobrászati (képzőművészeti) alkotás tárgyában

MŰVÉSZETIPÁLYÁZATI KIÍRÁS

A BTM – Budapest Galéria

(1036 Budapest, Lajos utca 158.)

nyilvánosművészetipályázatot írki

a Fővárosi Önkormányzat megbízásából

az Árpád Gimnázium előtti zöldterület, III. kerület Katinyi mártírok parkjába állítandó, Árpád fejedelmet ábrázoló vagy őrá utaló köztéri szobrászati (képzőművészeti) alkotás tárgyában

1. Akiíró, megbízómegnevezése

Apályázatkiírója, lebonyolítójaa Budapest Történeti Múzeum- Budapest Galéria (BTM – Budapest Galéria), megbízója, kezdeményezője és költségviselője a Fővárosi Önkormányzat (továbbiakban: Megbízó) (Engedélyokirat száma: 7303.).

2. Apályázatcélja,tárgyaésanyaga

A pályázat célja az Árpád Gimnázium előtti zöldterület, a III. kerület Katinyi mártírok parkjában felállítandó Árpád fejedelmet ábrázoló vagy őrá utaló köztéri szobrászati (képzőművészeti) alkotás létrehozása. A műalkotás megvalósításához felhasznált anyagra vonatkozóan megkötés nincs, a tervezés során azonban figyelembe kell venni, hogy a választott anyag tartós kültéri felállításra alkalmas legyen.

A teljes megvalósításra beleértve a tervezést, kivitelezést, felállítást és a honoráriumot maximum bruttó 30 millió Ft áll rendelkezésre két részletben.

3. Apályázók köre

akik ajelenkiírásbanmeghirdetettfeladat megvalósítására vállalkoznak, a köztéri szobrászati alkotás megtervezésétől a felállítási munkák kíséréséig,

akik a pályázat benyújtásával apályázatikiírásfeltételeitmagukranézvekötelezőnekfogadják el.

4. A pályázat benyújtásának módja, határideje

A pályázat benyújtása digitálisan (PDF-formátumban) történik. Az elkészített pályázat dokumentumait digitális formában 2018. május 20-án 24:00 óráig kell elküldeni e-mailben.

További információk:http://budapestgaleria.hu/_/palyazatok-kozter/

A tervezett avatás időpontja 2018. november 30.