Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Pályázatok

Művészeti pályázati kiírás Árpád-házi Szent Margitot ábrázoló vagy őrá utaló köztéri alkotás tárgyában

MŰVÉSZETIPÁLYÁZATI KIÍRÁS

A BTM – Budapest Galéria

(1036 Budapest, Lajos utca 158.)

nyilvánosművészetipályázatot írki

a Fővárosi Önkormányzat megbízásából

a margitszigeti domonkosrendi apácakolostor romjainak területére felállítandó Árpád-házi Szent Margitot ábrázoló vagy őrá utaló köztéri alkotás tárgyában

1. Akiíró, megbízómegnevezése

Apályázatkiírója, lebonyolítójaa Budapest Történeti Múzeum- Budapest Galéria (BTM – Budapest Galéria), megbízója, kezdeményezője és költségviselője a Fővárosi Önkormányzat (továbbiakban: Megbízó) (Engedélyokirat száma: 7303.).

2. Apályázatcélja,tárgyaésanyaga

A pályázat célja a Margitszigeten található egykori domonkos kolostor bejáratához közeli helyre Árpád-házi Szent Margitot ábrázoló vagy őrá utaló utaló köztéri alkotás létrehozása. A műalkotás megvalósításához felhasznált anyagra vonatkozóan megkötés nincs, azonban a tervezés során figyelembe kell venni, hogy a választott anyag tartós kültéri felállításra alkalmas legyen.

A teljes megvalósításra beleértve a tervezést, kivitelezést, felállítást és a honoráriumot maximum bruttó 30 millió Ft áll rendelkezésre két részletben.

3. Apályázók köre

akik ajelenkiírásbanmeghirdetettfeladat megvalósítására vállalkoznak, a köztéri szobrászati alkotás megtervezésétől a felállítási munkák kíséréséig,

akik a pályázat benyújtásával apályázatikiírásfeltételeitmagukranézvekötelezőnekfogadják el.

4. A pályázat benyújtásának módja, határideje

A pályázat benyújtása digitálisan (PDF-formátumban) történik. Az elkészített pályázat dokumentumait digitális formában 2018. május 20-án 24:00 óráig kell elküldeni e-mailben.

További információk:http://budapestgaleria.hu/_/palyazatok-kozter/

A tervezett avatás: Szent Margit szentté avatás 75. évfordulóján, amely Szt. Erzsébet ünnepnapjára, 2018. november 19-ére esik.