Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete

Ügyfélszolgálat:
1055 Budapest,
Falk Miksa u. 30. fsz. 21.kapucsengő

Postacímünk:
1363 Budapest, Pf. 45.

MAOE Titkársága:
Telefon: 06-1/311-2479

Egyesületünk az adó- és jogi tanácsadást, tagjaink részére 2011. július hónaptól térítés ellenében (5000 Ft+Áfa/30perc) tudja biztosítani. Időpont egyeztetés és bejelentkezés a MAOE Titkárságán. Részletes elérhetőség

Programajánló

A MAOE Képzőművészeti Tagozatának "VÁLTOZÁSOK" című online kiállítása

2020.11.25 - 2021.12.01

VÁLTOZÁSOK − MAOE Képzőművészeti Tagozatának kiállítása

A szentendrei MANK Galéria helyett digitálisan tekinthető meg a kiállítás alkotásai MAOE és a MANK facebook oldalán, valamint utóbbi honlapján, az alkotomuveszet.hu oldalon.
Különös aktualitása van a Változások címet viselő kiállításnak, hiszen a világjárvány megváltoztatta, átalakította megszokott életvitelünket, munkavégzésünket, magánéletünket. Utazásaink, társasági életünk korlátozásával kényszerűen új pályára állított minket, s olykor önmagunk átértékelésére is sarkallt. 2020-ban a változás téma az eddigi tematikus tárlatokhoz képest sokkal  erősebben kötődik a művész külső és belső világához, s az elmélkedésnek, az alkotásnak is új határokat szab.
Az emberi lét érzékletesen kifejezi a változás – állandóság párosának dinamikáját és ambivalens voltát is: az állandóságra törekvő ember egyrész tart az ismeretlentől, ugyanakkor az állandóság látszólagos biztonsága az életerőt pusztító monoton egyhangúsággá torzulhat. Számos író és filozófus is megfogalmazta már, hogy az élet lényege épp a változásokban, az új kihívások leküzdésében, a mozgásban van: megnyugvás és küzdelem egysége az élet, mely egyben örökös átalakulást is jelent. Mindenki másként éli át a nem várt és nem tervezett változást, mely egyrészt elszakít minket egymástól, másrészt az elszigeteltségben új utakat keresve össze is köt a többiekkel. Hérakleitosz egyik legtöbbet idézett töredéke a folyó-hasonlat, lényege, hogy minden mozgásban van, azaz semmi sem marad változatlan.
A Változások kiállításon 49 művész alkotását és a tematikához, vagy a beadott művéhez kapcsolódó írását/idézetét láthattuk volna, ha a járvány nem szól közbe. Jelenleg sok más kiállításhoz hasonlóan csupán online változatban és a készülő katalógus által lesz élvezhető ez az anyag.
Az írások/idézetek sokféleképpen közelítették meg a témát. Voltak akik a konkrét élethelyzetre, a járványra és ennek következményeire reflektáltak, a többség azonban inkább filozófiai vagy esztitikai szempontból vizsgálta a változás kérdését. Érdekes megfigyelni, hogy vizuális művészekről lévén szó sokkal többen fókuszáltak a változás külső, látható jegyeire, mint annak metafizikai mibenlétére.
A 49 alkotó közül öt művész részesült szakmai elismerésben. A zsűri tagjai Aknay János Kossuth-díjas festőművész, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének elnöke, a Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti tagozatának tagja, Sárkány Győző Érdemes Művész, grafikus, a HUNGART Egyesület elnöke, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének alelnöke, Varga-Amár László Munkácsy Mihály-díjas festőművész, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesület Képzőművészeti Tagozatának elnöke.
A díjazott művészek: Bereznay Péter festőművész, Hérics Nándor grafikusművész, Kovács Péter Balázs festőművész, Pirk László festőművész, Vásárhelyi Antal grafikusművész.

D. Udvary Ildikó művészettörténész